Zamyslenie na deň 22.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 2,18-29

„18 Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že antikrist prichádza, aj teraz zjavili sa mnohí antikristovia; podľa toho poznávame, že je posledná hodina. 19 Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami; ale (odpadli), aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. 20 Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého, a viete to všetci. 21 Nenapísal som vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je klamárom, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca a Syna. 23 Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 24 Čo ste počuli od počiatku, nech zostáva vo vás. Ak zostane vo vás, čo ste počuli od počiatku, aj vy zostanete v Synovi a v Otcovi. 25 A to je zasľúbenie, ktoré nám On sám zasľúbil: večný život. 26 Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. 27 A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom – a ono je pravdivé, a nie lož – a ako vás naučilo, v tom zostávajte! 28 Teraz, deti, zostávajte v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním zahanbení pri Jeho príchode. 29 Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z Neho.“


Keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? Apoštol Ján poukazuje na tri veci: Dáva do kontrastu falošných učiteľov a skutočne veriacich; upozorňuje na stratégiu diabla, ktorý pracuje najviac v kresťanskom svete; varuje pred vodcami, ktorí rozdeľujú cirkev. Vieme, že predložka „anti“ je vo význame – proti Kristovi, či namiesto Krista. Vo svete pozorujeme nárast popularity rôznych siekt a hnutí, ktoré popierajú božstvo Pána Ježiša. Do popredia sa tlačia rôzne formy učenia na budovanie ľudského JA. Ľudia sú si sami bohmi. Nepotrebujú nijakého Ježiša. Kde sme zaspali ako kresťania? Kvôli čomu sa nechávame zvádzať (v.26)? A čo je horšie, niekedy aj my zavádzame! Nebuďme ľahostajní! Ak máme poznanie o Kristovi, ale i osobnú skúsenosť, ako koná v nás, ale i medzi nami, hovorme o tom! Nemlčme! A to ani vtedy, keď sme obklopení inými filozofiami a zvodnými ezoterickými tajomstvami spirituality. Svet potrebuje kresťanov, ktorí sa nedajú zviesť! Zostávajme zakorenení v Božom Slove! Duch Svätý nám pripomína všetko, čo Ježiš Kristus učil a vykonal (J 14,26). Nehanbime sa za vieru v Ježiša Krista! Dobre vieme, že dnes to už nie je moderné, byť praktizujúcim kresťanom. No zostaňme Jemu verní, „aby sme neboli Ním zahanbení pri Jeho príchode“.
Autor: Lýdia Naďová
Pieseň: ES 690


Hospodine, pre Svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si so Svojím ľudom, neopustil si ich. Nehemiáš 9,31

Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás. Kolosenským 1,3


Skutky apoštolov 9,31-35 :: Modlíme sa za: Kalná nad Hronom (Dn)