Zamyslenie na deň 20.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jána 2,7-11

„7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. 8 A predsa, (ako) nové prikázanie píšem vám, čo je pravdivé v Ňom aj vo vás, pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. 9 Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí brata, je doteraz v tme. 10 Kto miluje brata, zostáva vo svetle a nieto v ňom nič pohoršujúceho. 11 Ale kto nenávidí brata, je v tme a chodí v tme a nevie, kam ide, pretože mu tma zaslepila oči.“


Svetlo žiari z Božieho slova. Nebeský Otec sa dával poznávať Svojim deťom od počiatku. Aj slová zákona, staré prikázania, boli vyjadrením Jeho lásky. Pán Ježiš bol stelesnením tejto lásky, a to všetko „staré“ zo zákona zhrnul do prikázania milovať Boha a svojho blížneho. On sám to dokonale naplnil. My, milovaní, to máme pochopiť a prijať ako základ pre život. To, čo je pravdivé v Ňom, v Ježišovi, má byť aj vo vás, píše apoštol Ján, teda v nás. Zákon lásky Boh vkladá do našich myslí i sŕdc. Máme odrážať Jeho svetlo. Tam, kde sa to uskutočňuje, tma prechodí, ustupuje a svieti už pravé svetlo. Žime ako deti svetla! Pravé svetlo je dokonalé. Osvecuje akúkoľvek tmu, aj naše myšlienky, slová a skutky. Túžime po tomto svetle? Môžeme vyznávať, že sme vo svetle. Lenže, ako často je v nás nenávisť, neláska voči bratovi, sestre?! Ak Boh rozžiaril svetlo v našom živote, ako by sme neboli vďační za každého svojho blížneho?! Tma nás môže ľahko pohltiť a namiesto dávajúcej lásky sme naplnení sebaláskou. A potom o nás platí: „nevie, kam ide“. Svetlo, ktoré odmietneme, prestane na nás pôsobiť – „tma mu zaslepila oči“. Apoštol Ján nás volá, aby sme nielen hovorili o svetle, ale boli ním aj prežiarení – samotným Kristom, ktorý je tým pravým Svetlom! On nám neustále žiari z Božieho slova.
Autor: Vladimír Ferenčík
Pieseň: ES 286


Hospodin ich potešil. Ezdráš 6,22

Deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Skutky apoštolov 2,46


Matúš 9,27-34 :: Modlíme sa za: Jur nad Hronom (Dn)