Zamyslenie na deň 21.3.2024

Marek 14,27-31

27 Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu. 28 Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley.“ 29 Peter mu povedal: „Aj keď sa všetci pohoršia, ja nie!“ 30 Ježiš mu povedal: „Amen, hovorím ti, že dnes, tejto noci, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ 31 On však tým viac hovoril: „Aj keby som mal s tebou zomrieť, určite ťa nezapriem!“ Rovnako hovorili aj ostatní.


To sa mne nemôže stať, hovorí Peter Ježišovi na oznámenie, že všetci Dvanásti sa na Ježišovi pohoršia, povedané inými slovami: všetci zlyhajú. Peter mal výnimočné postavenie medzi učeníkmi. Patril do užšieho kruhu Ježišových učeníkov a bol hovorcom Dvanástich. V bežnom živote máme skúsenosti, že ak niekto zareaguje na zlyhanie druhého človeka slovami: „to by sa mne nemohlo stať,“ zvyčajne sa mu prihodí niečo podobné alebo ešte horšie. Toto poznanie nás vedie k pokore a duchovnej bdelosti, k láskavému a pastierskemu prístupu k tým, ktorí zlyhali v životných situáciách, lebo takto pristupoval k ľuďom aj Pán Ježiš. V cirkvi pri uvedení do cirkevnej funkcie zvolení členovi cirkevných zborov potvrdzujú svoj sľub slovami: „S Božou pomocou sľubujem.“ Uvedomujú si, že bez Božej pomoci, iba z vlastných síl sme ľahko zraniteľní a slabí. Ale s Božou pomocou, povedané slovami žalmistu: „S Bohom preskočíme aj vysoký múr.“

Modlitba: Pane Ježišu, prosíme o silu Tvojho Ducha, aby sme Ťa verne nasledovali a neboli na pohoršenie druhým ľuďom. Amen.
Pieseň: ES 525
Autor: Libor Bednár


Boh dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. Daniel 2,21

Ježiš Kristus sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením, aby – ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. 1.Korinťanom 1,30-31


Jeremiáš 15,15-21 • Modlíme sa za: Kuková (ŠZS)