Zamyslenie na deň 20.3.2024

Marek 14,17-26

17 Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi. 18 Keď si zasadli k stolu a jedli, Ježiš povedal: „Amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí — ten, čo je so mnou.“ 19 Zarmútili sa a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Azda ja?“ 20 On im však povedal: „Jeden z Dvanástich, ktorý si so mnou namáča chlieb v tej istej mise. 21 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda tomu človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ 22 Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami: „Vezmite, toto je moje telo.“ 23 Potom vzal kalich, vzdal vďaku, dal im a všetci z neho pili. 24 A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. 25 Amen, hovorím vám, že už viac nebudem piť z plodu viniča, a to až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“ 26 Keď zaspievali chválospev, vyšli na Olivový vrch.


Ježiš s nami počíta. V predvečer Svojej smrti Pán Ježiš jedol so Svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Spoločné stolovanie v Oriente znamenalo vzájomnú dôveru a priateľské puto. Napriek tomu jeden z tých, ktorí mali toto privilégium, Ježiša zradil, druhý Ho zaprel a všetci sa rozutekali po Jeho zatknutí a nechali Ho samotného. Ani my nie sme lepší než tí Dvanásti. Pán Ježiš však s nami počíta. Daroval nám Svoju večeru, aby sme sa mohli k Nemu vrátiť, zložiť k Jeho krížu všetko, čo nás trápi a čo sa Bohu pri nás nepáči. Ak svoje viny úprimne ľutujeme, On nám ich odpúšťa a uisťuje nás, že nás bude Svojím Duchom sprevádzať na našej ceste životom.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nás miluješ takých, akí sme a Svojou láskou nás premieňaš na Svoj obraz. Amen.
Pieseň: ES 298
Autor: Libor Bednár


Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Žalm 116,12

Jeden z malomocných, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval Mu. Bol to Samaritán. Lukáš 17,15-16


Náreky/Plač 3,1-8.14-20 • Modlíme sa za: Kšinná (PoS)