Zamyslenie na deň 21.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Tesalonickým 2,1-12

1 Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol daromný, 2 ale hoci sme predtým, ako viete, mnoho trpeli a potupu znášali vo Filipis, odvážili sme sa vo svojom Bohu zvestovať vám evanjelium Božie v mnohých bojoch. 3 Naše napomenutie nepochádzalo totiž ani z poblúdenia, ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu, 4 ale ako nás Boh uznal za hodných a poveril zvestovať evanjelium, tak hovoríme – nie ako tí, ktorí sa chcú páčiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. 5 Veď, ako viete, ani sme vám nikdy nelichotili v reči, ani – Boh je svedok! – nechceli sme lakome získať niečo pre seba, 6 ani sme nehľadali ľudskú slávu ani u vás, ani u iných. 7 Ako Kristovi apoštolovia mohli sme síce požadovať vážnosť, ale boli sme prívetiví k vám, ako keď dojčiaca matka láska deti. 8 Tak sme sa vinuli k vám, že sme boli hotoví dať vám nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás zamilovali. 9 Iste sa pamätáte, bratia, na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám kázali evanjelium Božie. 10 Vy ste svedkami, aj Boh, ako zbožne, spravodlivo a bez úhony sme sa správali k vám, veriacim: 11 vy viete, ako sme vás každého – ako otec vlastné deti – 12 napomínali, povzbudzovali a svedectvom zaväzovali, aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.


Niečo zo zlých skúseností a – riešenie. Zrejme to boli židovskí protivníci, ktorí Pavlovi „hádzali polená pod nohy“, keď sa snažili presvedčiť ľudí, že Pavlova služba je motivovaná výlučne jeho osobným prospechom, túžbou po moci a vynucovaní si vážnosti. – Áno, aj takáto býva služba evanjelia. Najviac skúseností s tým majú farári a farárky, laickí spolupracovníci a spolupracovníčky v cirkvi. Nie je jednoduché zachovať si pokoj v duši a trpezlivo pracovať ďalej. Človeku sa vtedy chce tresnúť dvermi a odísť preč. Alebo sa aspoň posťažovať na ľudskú nevďačnosť, či zlobu. Možno je to – z ľudského hľadiska – jediné správne riešenie vzniknutej situácie. Ukazuje sa tu, aký slabý je človek a aký mocný je Boží nepriateľ, ktorý ničí, búra a trhá. – Ale to nie je riešenie. Pavel vie o lepšom: „Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej“ (R 15,4). Nielen tesalonickým a rímskym, ale aj nám slúži tento odsek Písma na poučenie a povzbudenie k modlitbám. Za zvestovateľov evanjelia, za spolupracovníkov v cirkvi. Za múdrosť čeliť a predchádzať ťažkým situáciám. V takýchto prípadoch človek sám zo seba nedokáže nič. Ježiš však povedal: „U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné“ (Mk 10,27).
Autor: Daniel Koštiaľ
Pieseň: ES 637


Dobre je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva! Žalm 112,5

Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im! Lukáš 6,31


Ján 3,17-21 :: MODLÍME SA ZA: Turany (Tu)