Zamyslenie na deň 20.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 9,42-50

42  Ktokoľvek by zviedol na hriech jedno z týchto maličkých veriacich, lepšie by bolo, keby mu oslí žarnov zavesili na šiju a hodili ho do mora.   43  Ak ťa zvádza ruka, odtni si ju; lepšie ti o jednej ruke vojsť do života, než s oboma do pekla, do neuhasiteľného ohňa   44  kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.   45  A ak ťa zvádza noha, odtni si ju; lepšie ti o jednej nohe vojsť do života, než s oboma byť uvrhnutý do pekla   46  kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.   47  A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho; lepšie ti jednookému vojsť do kráľovstva Božieho, ako s obidvoma očami byť uvrhnutý do pekla,   48  kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.

49  Lebo každého osolí oheň a každú obeť osolí soľ.   50  Soľ je dobrá; ale ak sa soľ stane neslanou, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji.


Vážnosť a dôsledky hriechu. Ako a čo žijem? Natíska sa mi otázka: Nežijem vedome v hriechu alebo nie som pokušením k hriechu pre iných? Sme svedkami toho, že hriech sa bagatelizuje, prelepuje inými nálepkami. Pod rúškom liberalizmu obhajujeme konanie, ktoré je ohavnosťou pred Bohom a nie je podľa Božieho Slova. V dnešnom texte nás chce Pán Ježiš viesť k tomu, aby sme svojím konaním a slovom neboli na pokušenie a pád ľuďom okolo nás. V evanjeliu podľa Lukáša (17,1-2) Pán Ježiš rozširuje tento text: „Nie je možné, aby zvody neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú.“ V texte Pánovi Ježišovi nejde o to, aby sme sa úplne okýptili, či zmrzačili. Sú krajiny, kde za krádež utnú ruku a za drogy je trest smrti. A predsa sa tam naďalej kradne a pašujú drogy. Tento text nás vedie k tomu, aby sme pochopili vážnosť hriechu, jeho dôsledky a nebezpečenstvo. Vzdorovať hriechu nedokážeme vlastnými silami ani nijakým sebatrýznením. Oslobodenie však máme jedine skrze obeť Pána Ježiša. Vedomé poddanie sa Bohu a vzopretie hriechu vedie k zápasu a skúškam. Práve skúšky sú tým ohňom, ktorý nás vedie k posvätenému životu (1.Petra 4,12): „Nedivte sa ohňu súženia, ktorý prišiel skusovať vás!“ A oheň skúšok je soľou, ktorá robí náš život príťažlivý pre naše okolie. Prosme o silu k tomu aj na dnešný deň.
Autor: Milan Bruncko
Pieseň: ES 442


Spomínajte na Jeho divné skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho úst! Žalm 105,5

Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. 1.Ján 3,1


IZAIÁŠ 57,15-19 :: MODLÍME SA ZA: MAŠKOVÁ (NO)