Zamyslenie na deň 21.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

13. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš 25,40


1.JÁN 4,7-12

7  Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha.   8  Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.   9  V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho.   10  V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.   11  Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom.   12  Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá.


Kde je Boh dnes? Ján nám pripomína potrebnosť lásky v našom životnom priestore, ale i na celom svete. Vyzýva nás, aby sme sa milovali, pretože láska je z Boha. Lebo ten, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Ján poukazuje na jednu základnú skutočnosť, na princíp, ktorý sa dokázal v samom Ježišovi Kristovi: „Boh je láska. A kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.“ Áno, v tom sa i dnes Boh dokazuje: nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás. Dokonalosť tejto lásky sa má v našich životoch každodenne dokazovať tým, že aj my sa budeme milovať navzájom, ako brat brata, sestra sestru, a tak vytvárať bratsko-sesterské spoločenstvo, a to nielen v našich cirkevných zboroch, ale aj v našich rodinách, v práci, vo svojom okolí. Spoznávajme teda Božiu lásku, šírme ju vôkol seba tak, aby bolo zreteľné a pre každého jasné, kto je naším Pánom, kto a čo nás v živote inšpiruje.
Autor: Vladimír Daniš
Pieseň: ES 236


Dobre viem, že je to tak, ale ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ak sa chce súdiť s Ním, z tisíc otázok ani na jednu nedá odpoveď. Jób 9,2.3

Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a tým si uspokojíme srdce pred Ním, že keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 1.Ján 3,19-20


LUKÁŠ 10,25-37 :: ŽALM 120 :: MODLÍME SA ZA: RIMAVSKÝ SENIORÁT