Zamyslenie na deň 19.8.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 9,38-41

38  Ján Mu povedal: Majstre, videli sme človeka, ktorý v Tvojom mene vyháňal démonov, ale nechodí s nami; preto bránili sme mu, keďže nechodí s nami.   39  Ale Ježiš povedal: Nebráňte mu, lebo nikto nemôže robiť prejavy moci v mojom mene, a hneď nato zle hovoriť o mne.   40  Veď kto nie je proti nám, je za nás.   41  Lebo ktokoľvek by vás napojil čo aj len čašou vody preto, že ste Kristovi, vpravde vám hovorím: neminie ho odmena.


Človek rozdeľuje, Ježiš spája. História sa často opakuje. Ako rýchlo berie človek súd do vlastných rúk?! Ba privlastňuje si právo hodnotiť vieru a život druhých. V texte čítame, ako učeníci stretávajú človeka so zvláštnym prejavom moci, vyháňaním démonov v Ježišovom mene, ale tento nechodí s nimi (nie je v ich spoločenstve). Ešteže idú s týmto problémom za Ježišom. Z textu však nepoznáme ich motív. Možno čakali pochvalu, či ocenenie ich horlivosti a konania, keď hovoria „bránili sme mu, keďže nechodí s nami“. Neskúmali, či to, čo ten človek robí, je v súlade s tým, čo ich učí Ježiš. Snáď aj preto namiesto radosti vidíme pohoršenie a prekážky. Tento človek nebol zaškatuľkovaný podľa ich predstáv a nežil podľa ich noriem, nebol z ich spoločenstva „nechodil s nimi“. Hriech v spoločenstve, či našom okolí akceptujeme, ale iný spôsob oslavy Boha nie. Aj z našej histórie na Slovensku si pamätáme, že to boli galeje pre tých „iných“. Nebuďme rýchli na vyslovovanie súdov bez toho, aby sme to riešili najskôr s Ježišom! Samozrejme, že máme byť opatrní a máme skúmať duchov a konanie ľudí okolo nás, lebo diabol sa prezlieka za anjela svetla. Podľa čoho poznáme, čo je z Boha? Je to poznanie Písma a Jeho zvrchovanosť, ako aj život a skutky. Na to niekedy stačí tak málo, aby naše okolie videlo v nás Krista: „Ktokoľvek by vás napojil čo aj len čašou vody preto, že ste Kristovi.“
Autor: Milan Bruncko
Pieseň: ES 644


Lebo takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem. Jeremiáš 32,42

Pavol píše: A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení. 2.Korintským 1,7


MATÚŠ 12,15-21 :: MODLÍME SA ZA: MARTIN – ZÁTURČIE (TU)