Zamyslenie na deň 2.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ozeáš 9,10-17

10 Ako hrozno na púšti našiel som Izrael; sťa prvé ovocie na mladom figovníku videl som jeho otcov. Ale oni šli do Baal-Peóru a zasvätili sa hanebnej modle. Stali sa ohavnosťou ako aj predmet ich lásky. 11 Sláva Efrajima odletí ako vták; nebude pôrodu, ani tehotenstva, ani počatia. 12 A keď aj vychovajú svojich synov, urobím ich bezdetnými; aby už nebolo ľudí. Naozaj beda im, keď ja odstúpim od nich. 13 Efrajim, ako som videl, vystavil svojich synov za lovnú zver. Preto Efrajim musí vyviesť svojich synov pred vraha. 14 Daj im, Hospodine! Čo im chceš dať? Daj im neplodné lono a vysušené prsia. 15 Všetko ich zlo je v Gilgále, však som ich tam znenávidel. Pre ich zlé skutky vyženiem ich zo svojho domu. Už ich nebudem milovať. Všetky ich kniežatá sú vzbúrenci. 16 Efrajim je zasiahnutý, jeho koreň vysychá, neprinesie ovocie. Aj keď budú rodiť, usmrtím miláčikov ich materského lona. 17 Môj Boh ich zavrhne, lebo Ho neposlúchali, a blúdiť budú medzi národmi.


Ako hrozno na púšti našiel som Izrael; sťa prvé ovocie na mladom figovníku videl som jeho otcov.“ Máte radi, keď sa na vašom stole objavujú prvé jarné plody? Po zime, keď človek prežíva deficit vitamínov, je to pre mnohých ako zakúsiť kúsok raja. Nebeský Otec nám dnes hovorí veľmi dôležité slová. Naše životy sú Mu veľmi vzácne. Tak, ako prvé plody v našich ústach nám spôsobujú potešenie, boli sme stvorení, aby sme Božiemu srdcu spôsobovali svojím životom potešenie. Nádherné slová na začiatku dnešného textu nás však majú upozorniť na Ozeášovu zvesť, ktorá prichádza neskôr. Bol to Boží zámer, Jeho vôľa. Dokonca, aj keď nás našiel v zlom prostredí, v hriechu, neprávosti – na púšti tohto sveta, v nehostinnej krajine, Božie srdce začalo plesať radosťou, pretože našiel jedno zo Svojich detí. Žiaľ, naše vlastné rozhodnutia, ktoré sme urobili v živote bez Božieho vedenia, spôsobili, že sme zhorkli ako prezreté hnijúce plody. Náš život, rozhodnutia, plány a túžby chce zachrániť sám Hospodin ako vinič z púšte. Môžeme rásť na úrodných stráňach. Ostaneš verný po celý svoj život Bohu? Zveríš Mu svoje rozhodnutia, plány, sny či túžby, aby ich On sám viedol na oslavu Svojho svätého mena?
Autor: Ľuboš Činčurák
Pieseň: ES 646


Dal si mi život a vernosť a Tvoj dozor zachoval môjho ducha. Jób 10,12

Pavol píše: Lebo Epafroditus aj bol chorý a už blízky smrti, ale Boh sa zmiloval nad ním, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. Filipským 2,27


Galatským 1,13-24 :: Modlíme sa za: Dunajská Lužná (Ba)