Zamyslenie na deň 2.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 8,16-21

16 Nikto nezažne sviecu, neprikryje ju nádobou, ani nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby videli svetlo tí, čo vchádzajú. 17 Nieto tajné, čo by sa nestalo zjavné; a nieto skryté, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo najavo. 18 Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má.

19 Raz prišli k Nemu matka a Jeho bratia a nemohli sa dostať k Nemu pre zástup. 20 Oznámili Mu teda: Matka a bratia Ti stoja vonku a chcú Ťa vidieť. 21 On im však odpovedal: Matkou a bratmi sú mi tí, čo počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho.


Viera nie je súkromná záležitosť. Som vďačný, že nám Pán Ježiš pripomína túto skutočnosť. Dnes nás spoločnosť presviedča o tom, aby sme o našej viere nehovorili, aby sme ju pestovali vo svojom súkromí. Ak sme prijali, že Pán Ježiš je pre nás Svetlom a my sme do tohto Svetla vstúpili, stali sme sa Jeho svietnikmi. Svetlo, ktorým skrze nás svieti náš Pán, nemáme skrývať. Má žiariť tým, ktorí k nám prichádzajú, tým, s ktorými sa stretávame. Neskrývajme naše Svetlo! Vystavme ho na obdiv a svedectvo, ktoré si zaslúži! Ak to tak má byť, potrebujeme žiť priehľadný život. Ak máme svoje skryté „záležitosti“, žijeme v strachu, že budeme odhalení. Tento strach nás zväzuje v nasledovaní Pána Ježiša. Čoho sa bojíme? Boh aj tak raz zjaví všetky naše myšlienky a skutky. Ak nás napĺňa Duch Svätý, vedie nás k posvätenému životu. Ak klesáme pod útokmi, On nás posilňuje a vedie k pokániu. Ak vo všetkej pokore s vyvýšením Pána Ježiša a Jeho milosti otvorene hovoríme o tom, čo prežívame, je to dobré aj na povzbudenie viery našich bratov a sestier. Toto však nesmie byť duchovné predvádzanie sa. Náš priehľadný život je na svedectvo o Božej milosti a dobrote. Ak si naše hriechy a vieru skryjeme, bude nám odňatá. Ak však budeme svietiť Svetlom, získame podiel na večnom svetle v Jeho kráľovstve.
Autor: Ján Čermák
Pieseň: ES 315


Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi. Izaiáš 35,6

Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života! Zjavenie 22,17


Nahum 1,2-6 :: MODLÍME SA ZA: Bystré (Šz)