Zamyslenie na deň 2.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 20,1-16

1 Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. 2 Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. 3 O deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí. 4 A povedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. 5 A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej poobede, urobil podobne. 6 A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? 7 Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. 8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. 9 Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a dostali po denári. 10 Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. 11 A keď dostali, reptali proti hospodárovi: 12 Títo poslední pracovali hodinu, a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. 13 On však odpovedal jednému z nich: Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár? 14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. 15 Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.


Máš šancu? Predstav si seba v prečítanej situácií: a) patríš medzi pracovitých ľudí, ktorí majú zodpovedný prístup k novým výzvam a „makajú“ od začiatku až do konca? b) si z tých, ktorí zaháľajú, ale ak ich niekto požiada, tak to vykonajú za akúkoľvek odmenu? c) si z tých, ktorí o sebe pochybujú, lebo nie sú na požadovanú pozíciu dosť dobrí a nik im nedôveruje? Čakal/a si, že správnou odpoveďou je a)? Sklamem Ťa. Vlastne nie ja, ale reakcia Pána Ježiša. Ani jedna z týchto kategórií nie je víťazná… Ponaučenia, ktoré nám Pán Ježiš ponúka, sa dajú zhrnúť do slov: „Každý má šancu.“ Správca na rozkaz pána vinice začína strategicky – od konca. Ak si c), máš šancu! Posledným dáva sľúbenú odmenu v plnosti a lekciu: „Ver mi!“ Prekvapenie: Pán chce Svoje kráľovstvo budovať aj s Tvojou menejcennosťou! Ak si b), máš šancu! Ostatní dostávajú odmenu v plnosti a lekciu: „Vstaň a nevzdávaj sa!“ Prekvapenie: Pán chce meniť spoločnosť, cirkev a rodiny aj s Tvojou ľahostajnosťou a znechutenosťou. Ak si a), máš šancu! Prví dostávajú mzdu v plnosti a lekciu pokory (v.13b). Prekvapenie: Pán chce lámať predsudky a prečisťovať Svoju cirkev aj s tvojou pýchou a samospravodlivosťou (v.12). Chváľ Boha, že Jeho spravodlivosť je oproti tej našej nepochopiteľná (v.14)! Chceš byť robotníkom na vinici u takéhoto Pána?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás oslobodzuješ od súťaživosti a plníš láskou, ktorá nežiada hneď odmenu. Prosíme, konaj tak aj naďalej, aby sme žili v pokoji. Amen.
Pieseň: ES 567
Autor: Lýdia Naďová


Keď sa traja Jóbovi priatelia dopočuli o všetkom nešťastí, ktoré ho zastihlo, prišli každý zo svojho miesta. Sadli si k Jóbovi na zem a ostali s ním sedem dní a sedem nocí, ale nikto neprehovoril k nemu slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veľká. Jób 2,11.13

Láska všetko znáša. 1.Korintským 13,7


Matúš 18,10-14 :: Modlíme sa za: Vrbové (Ba)