Zamyslenie na deň 19.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 9,57-62

57 Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. 58 Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. 59 Inému zas riekol: Poď za mnou! Ale ten povedal: Dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 60 Odpovedal mu: Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie! 61 A ešte iný povedal: Pôjdem za Tebou, Pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. 62 Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.


Všetko alebo nič. Nasledujeme Pána Ježiša Krista úplne alebo len príležitostne? Mnohí si myslia, že nasledovanie Pána Ježiša Krista síce je dôležité, ale v ich živote to nie je to najdôležitejšie. Čo znamená byť pripravený nasledovať Pána Ježiša Krista bez nejakého „ale“, „ak“, či „najprv“? Ide o človeka, ktorý nepotrebuje, aby ho sprevádzal aplauz, nepotrebuje vlastniť veci a ktorý nehľadá istoty v nejakej pozícií v práci, či neuprednostňuje príjemné pocity z pohodlia pred otvorenými dverami do neznáma. Možno sme pravidelnými návštevníkmi Služieb Božích, či organizátormi detských táborov alebo kresťanských festivalov. Možno sme facebookovými šíriteľmi Božích právd… Ak sa však v práci nedokážeme zastať nevinného alebo sa prizeráme na to, ako sa v škole ubližuje slabšiemu, pokojne zaklameme alebo bezohľadne zraníme človeka, ak je to v náš prospech, aká je naša viera? Ísť proti prúdu vôbec nie je jednoduché. Pán Ježiš nás však volá: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť, a všetko toto vám bude pridané“ (Mt 6, 33). Pán Boh nás volá, aby sme vykročili a nasledovali Ho práve teraz, v tejto chvíli, a tak posunuli svoj život tam, kam by sme sami nemali odvahu vykročiť a aby sme žili s istotou, že plníme Božiu vôľu.
Modlitba: Odpusť, Bože, že príliš často hľadáme kráľovstvo úspechu, a to Tvoje berieme len ako prídavok! Posilňuj v nás vieru, aby to bolo naopak! Aby sme mali na prvom mieste Teba a Tvoju spravodlivosť! Ži v nás a veď nás! Dávaj nám Tvoju myseľ! Amen.
Pieseň: ES 544
Autor: Katarína Šoltésová


Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju mocnú ruku. 5.Mojžišova 3,24

Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás – nádej slávy. Kolosanom 1,27


Rimanom 7,14-25a :: Modlíme sa za: Dobrá Niva (Zv)