Zamyslenie na deň 18.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 9,51-56

51 Keď sa približovali dni Jeho povýšenia, obrátil sa tvárou k Jeruzalemu, že pôjde tam. 52 A poslal pred sebou poslov. Tí sa vydali na cestu a prišli do samaritánskej dediny, aby Mu pripravili (prístrešie). 53 Ale (tam) Ho neprijali, lebo tvárou bol obrátený k Jeruzalemu, aby šiel tam. 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, opýtali sa: Chceš, aby sme povedali: Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich ako urobil Eliáš? 55 Ale On sa obrátil a pokarhal ich: Neviete, čieho ste ducha; 56 lebo Syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. A odišli do inej dediny.


Ako vytvoriť Boží postoj? Tieto verše poukazujú na nepriateľstvo medzi Židmi a Samaritánmi, ktoré bolo v dobe pôsobenia Pána Ježiša Krista veľmi silné. Spôsob, akým sa učeníci rozhodli vyriešiť túto situáciu a akým na to reagoval Pán Ježiš, bol však úplne odlišný. Učeníci sa veľmi hnevali, že ich Samaritáni neprijali. Boli pripravení pomstiť sa až tak nemilosrdne, že chceli zoslať na celú samaritánsku dedinu oheň, ktorý by nikoho nenechal nažive. Čo je to, čo v nás vyvoláva túžbu po odplate? Iný názor, závisť, odmietnutie, zrada… ? Zamyslime sa nad tým! Cítime niekedy túžbu vyliať si zlosť na niekoho, či uškodiť tomu, u koho nedokážeme zniesť rozdielnosť, či vystáť ho? Ako reagujeme, keď sme odmietnutí alebo ak nám niekto inak ukrivdil? V nasledujúcej kapitole v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi nás Pán Ježiš učí brať každého, ako svojho blížneho a tak sa k nemu aj správať. Všetci súhlasíme s týmto ideálom, ale mnohí s tým v skutočnosti často bojujeme. Dokážeme tento negatívny postoj predložiť pred Pána Boha a pomodliť sa, aby nám dal silu zaujať Jeho postoj? Náš Boh je plný milosrdenstva. Ako sa my správame voči sebe?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nie si duch, ktorý rýchlo chrlí oheň na tých, čo Ťa odmietajú, lebo aj my Ťa niekedy odmietame! Tvárime sa zbožne, ale keď prídeš s niečím, čo sa nám nepáči, odmietame Ťa. Ďakujeme, že si nás ešte nezničil, hoci na to máš plné právo! Ďakujeme, že nám dávaš čas na pokánie! Prosíme, vyvolaj v nás pokoru, vyznávanie hriechov a obrátenie! Amen.
Pieseň: ES 548
Autor: Katarína Šoltésová


Pane, ak som získal u teba priazeň, neobíď svojho služobníka! 1.Mojžišova 18,3

Ježiš povedal Zachejovi: „Dnes musím zostať v tvojom dome.“ Lukáš 19,5


Kolosanom 3,(5-7)8-11 :: Modlíme sa za: Dlhá Ves (Ge)