Zamyslenie na deň 19.11.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 22,16-21

16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná. 17 Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života! 18 Ja dosvedčujem každému, kto počuje prorocké slová tejto knihy: Ak k nim niekto pridá, tomu Boh pridá pliagy opísané v tejto knihe. 19 Ak niekto vezme niečo zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh vezme podiel na strome života a zo svätého mesta, opísaných v tejto knihe! 20 Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen! Príď, Pane Ježiši! 21 Milosť Pána Ježiša Krista so všetkými svätými! Amen.


Životodarný koreň. Drahí priatelia, rastie vám v záhrade chren? Mnohí sa ho snažili vyhubiť, vykoreniť, neuvedomujúc si, aká vzácna, životodarná bylina im v záhrade rastie. V prečítanom texte sa tiež spomína koreň – koreň kráľa Dávida. Kráľ Dávid sa od mladosti verne pridŕžal Pána Boha, dôveroval Mu, žil podľa Neho, naučil sa vnímať Božiu vôľu. A Pán Boh z neho urobil Svojho priateľa a spôsobil to, že jeho meno nezaniklo, ale stále žiari, a tak sa k nemu obyvatelia Izraela dodnes s hrdosťou hlásia. Betlehem – rodisko kráľa Dávida, ako aj Jeruzalem – sídlo kráľa, sú Dávidovými mestami. Dodnes sú hymnické piesne, Žalmy, ktoré kráľ Dávid napísal, nielen inšpirujúce, ale najmä oživujúce – ako čerstvá voda. – – Slovo Božie nám dnes pripomína ešte niekoho väčšieho, slávnejšieho, ako bol kráľ Dávid: Je ním Pán Ježiš Kristus – koreň a rod Dávidov, slávna „hviezda ranná“. V Ňom je všetka moc, sláva a veleba, preto Duch a nevesta (Jeho Cirkev) túžia byť s Ním, túžia prebývať v Jeho prítomnosti, aby sa občerstvili ako z dobrého prameňa, pretože v ňom je Život. Jeho slová sú Duch a Život – živá voda, ktorá občerstvuje telo, uzdravuje srdce, posilňuje ducha. Srdce im poskočí od radosti, keď počujú Jeho ponuku, ktorá znie: „Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zdarma vodu života!“.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za vzácny dar Tvojho Slova a tešíme sa, že sa dočkáme naplnenia Tvojho sľubu: „Áno, prídem čoskoro! Príď, Pane Ježišu!“. Tvoja nevesta – Cirkev Ťa čaká. Amen.
Pieseň: ES 242
Autor: Lenka Sedláčková


Hľa, Hospodin oznamuje až po končiny zeme: „Povedzte dcére Siona: ‚Hľa, tvoj spasiteľ prichádza!‘“ Izaiáš 62,11

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa Svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1.Petrov 1,3


2.Petrov 3,(13)14-18 •  Modlíme sa za: Trenčianske Stankovce (PoS)