Zamyslenie na deň 18.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

17. nedeľa po Svätej Trojici
A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1.Ján 5,4


RÍMSKYM 10,9-17(18)

9  Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený;   10  lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.   11  Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený.  12  Nieto teda rozdielu medzi Židom a Grékom. Lebo všetci majú toho istého Pána, bohatého pre všetkých, ktorí Ho vzývajú.   13  Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.   14  Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?   15  A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci!   16  Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril nášmu kázaniu?   17  Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.   18  Spytujem sa však: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozišiel sa ich hlas a až do končín sveta ich reč.


Zvestovanie. Biblia v mobile, diskusie na sociálnych sieťach, moderné štýlové spracovanie kresťanských piesní. To sú vymoženosti našej doby. Ponúkajú veľké možnosti, no nezaručujú viac veriacich, oddanejšiu vieru, ani živšiu cirkev. Zmena života cirkvi nezávisí len od formálnych zmien, ale od vernosti Božiemu Slovu. Lebo, kto počuje dobrú správu o Božej láske – evanjelium, je postavený pred výzvu, ako na túto správu odpovedať. Kto vyzná, že prijal Božiu lásku, stáva sa súčasťou misie cirkvi a napomáha šíreniu evanjelia. Taký jednoduchý vzorec. No práve v tom najjednoduchšom tak veľmi zlyhávame. Akoby sme v našich rodinách alebo v prostredí, kde pracujeme, nedokázali jednoducho a zrozumiteľne povedať svojim blízkym o Božej láske a dobrote, o Božích pravidlách života. Možno je problém v tom, že naše vyznania a naše skutky nie sú v súlade. To deti rýchlo vycítia. To spoznajú aj kolegovia v práci. Potrebujeme si denne overovať, či viera v srdci je tá istá, ktorú vyznávame ústami a ktorú vidno v našom živote. A ešte za jednu vec potrebujeme v našej cirkvi prosiť: Za dostatok odhodlaných a verných zvestovateľov Božieho Slova, farárov, lebo žatvy je čoraz viac a pracovníkov čoraz menej. Prosme Pána žatvy a povzbudzujme ľudí okolo nás, aby prijali Božie volanie do tejto potrebnej služby!
Autor: Anička Velebírová
Pieseň: ES 259


Hospodin povedal: Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. 1.Mojžišova 15,1

Abrahám čakal trpezlivo a dosiahol zasľúbenie. Židom 6,15


MATÚŠ 15,21-28 :: ŽALM 129 :: MODLÍME SA ZA: SLOVENSKÚ BIBLICKÚ SPOLOČNOSŤ