Zamyslenie na deň 16.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 1,1-4

„1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. 2 A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. 4 Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná.“


Kto je Ježiš? Výnimočná historická osobnosť, dobrý človek? Výborný mysliteľ, učiteľ hodnôt? Alebo skutočne Boží Syn? Ján, ktorý napísal tento list, sa na Pána Ježiša pozeral, dotýkal sa Ho, bol niekoľko mesiacov či rokov v Jeho bezprostrednej blízkosti. Počúval, čo Ježiš učil, sledoval, aké divy Pán Ježiš robil. Videl Ho, ako reagoval na pokúšania farizejov a zákonníkov, či na žiadosti rôznych ľudí. Ale videl Ho aj vo chvíľach samoty. Bol s Ním na Vrchu premenenia a bol s Ním aj v Getsemanskej záhrade. Stál pod krížom, keď Kristus bojoval na kríži Svoj smrteľný boj, a vstúpil aj do prázdneho hrobu, kde predtým položili Jeho telo. A tento Ján vyznáva, že Ježiš je Slovo života, teda Boží Syn. Niet inej cesty, ako sa skutočne presvedčiť, čím Pán Ježiš skutočne je, ako skúsiť to s Ním. Teoretizovanie o Pánovi Ježišovi málo osoží. Skutočné spoznanie Pána sa uskutočňuje až Jeho nasledovaním, keď počúvame Jeho hlas, do činu pretavujeme Jeho slová a keď celý svoj život premieňame tak, ako to žiada Pán. Pretože len tak môže človek skutočne spoznať, že Ježiš je živý Pán, ktorý je mocný, koná a vypočúva modlitby, ochraňuje, vedie, povzbudzuje i napomína.
Autor: Peter Taját
Pieseň: ES 244


Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. Izaiáš 48,17

Pán ti dá porozumieť všetkému. 2.Timoteovi 2,7


1.Petra 5,1-5 :: Modlíme sa za: Ivančiná (Tu)