Zamyslenie na deň 15.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 10,31-42

„31 Nato Židia zase zdvihli kamene, aby Ho kameňovali. 32 Ježiš im odpovedal: Mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od Otca: pre ktorý z nich ma kameňujete? 33 Odpovedali Mu Židia: Pre dobrý skutok Ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa Ty, človek, robíš Bohom. 34 Odpovedal im Ježiš: Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste. 35 Keď tých, ktorým bolo hovorené slovo Božie, pomenovali bohmi – a Písmo nemôže byť zrušené! – 36 prečo tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet, hovoríte: Rúhaš sa! preto, že som povedal: Syn Boží som? 37 Ak nečiním skutky svojho Otca, neverte mi, 38 ale ak ich činím, aj keď ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi. 39 Znovu Ho teda chceli zlapať, ale ušiel im z rúk 40 a odišiel späť za Jordán, na miesto, kde Ján spočiatku krstil, i zostal tam. 41 A mnohí prišli k Nemu a hovorili si: Ján síce nevykonal znamenie, ale čo Ján povedal o Ňom, je všetko pravdivé. 42 A mnohí tam v Neho uverili.“


Svedectvo, ktoré vníma svet. Máme tu dve skupiny ľudí: skupinu židov, ktorí chceli Ježiša ukameňovať, a druhú skupinu, ktorá za Ježišom prišla spoza Jordánu. Obe skupiny majú pred sebou tie isté argumenty v prospech viery v Pána Ježiša, ale reagujú rôzne. Majú Ježišove slová, Jeho skutky a proroctvá Starej zmluvy či svedectvo Jána Krstiteľa. Prvá skupina sa s Ježišom háda. Ježišovým slovám neverí, Jeho skutky ignoruje a napĺňanie proroctiev Starej zmluvy nevidí alebo má iné predstavy o ich napĺňaní. Druhá skupina počuje Ježišove slová a vidí Jeho skutky. A je to predovšetkým Jánovo svedectvo, ktoré ich presviedča, že Ježiš je Mesiáš. Poučme sa z toho! Sú ľudia, s ktorými sa môžete hádať a argumentovať – a nič to nepomáha. Nemáme byť z toho nešťastní, ale máme pokračovať v tom svedectve, ktoré posvätil aj sám Pán Ježiš: poukazovať na Neho, zvestovať Jeho slovo, konať Jeho skutky. Úprimný život kresťanov je Biblia, ktorú číta aj dnešný svet.
Autor: Peter Taját
Pieseň: ES 481


Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Príslovia 18,10

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemocný. Zjavenie Jána 1,8


Ján 8,3-11 :: Modlíme sa za: Istebné (Lo)