Zamyslenie na deň 16.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 9,46-48

46 Tu povstala hádka medzi nimi, kto z nich je ozaj najväčší. 47 Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa a postaviac ho vedľa seba, 48 povedal im: Kto by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma; a kto by mňa prijal, prijíma Toho, ktorý ma poslal. A tak kto je najmenší medzi všetkými vami, je veľký.


Rivalita!? Kde sa vzala medzi Ježišovými učeníkmi? Čo ju vyprovokovalo? Nebol to ich ľudský pohľad na Ježiša? Videli Jeho premenu na hore Tábor, uzdravovanie, nasýtenie ľudí, utíšenie búrky, vzkriesenie mŕtveho človeka. Nechceli byť mocní ako On? Odtiaľ už nebolo ďaleko k porovnávaniu a hľadaniu toho, čo robí človeka dôležitejším – väčším. Aj sem môže viezť ľudský pohľad na Ježiša! Rozhodujúci obrat môžu znamenať slová evanjelistu: „Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca… “Boli dôležité pre učeníkov, ktorých sa zmocňovalo niečo zlé, ale rovnako dôležité sú aj pre nás, ktorí o tejto udalosti práve premýšľame. On pozná zmýšľanie našich sŕdc. Vie o našej skrytej „rivalite“ – túžbe vyniknúť. Vie, ako nami zmietajú vlny porušenosti. Vie, kam nás vedie naše zmýšľanie srdca. Vedľa seba si, teda, postaví dieťa. Vo vtedajšom svete neboli deti centrom pozornosti dospelých. On si ho však stavia k Sebe a hovorí: „Kto by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto by mňa prijal, prijíma Toho, ktorý ma poslal.“ On – veľký vo Svojej moci – sa postavil do cesty nesprávnemu zmýšľaniu sŕdc tým, že sa stotožňuje s dieťaťom, bedárom, s hladným, smädným, trpiacim, núdznym a so zavrhnutým človekom. Tak mocou Svojej spolupatričnosti s nami až po smrť uzdravuje náš, hriechom infikovaný, vzťah k Bohu. A v Ňom je náš život vo večnosti.
Modlitba: Ježišu, posilni nás na vnútornom človeku! Daj nám vnímať duchovnú skutočnosť, že sme zničení hriechom! Hladní. Chorí na smrť. Potrebujeme Ťa, ako lekára, chlieb života, záchrancu. Posilňuj v nás pokoru, aby si nám mohol dať milosť! Amen.
Pieseň: ES 447
Autor: Dušan Kováčik


Aby tak všetky národy zeme poznali, že len Hospodin je Boh a nikto iný. 1.Kráľov 8,60

Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty jediný si svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. Zjavenie Jána 15,4


Lukáš 5,33-39 :: Modlíme sa za: Devičie (Ho)