Zamyslenie na deň 17.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Začiatok pôstneho obdobia


Lukáš 9,49-50

49 Tu ozval sa Ján a povedal: Majstre, videli sme človeka, ktorý v Tvojom mene vyháňa démonov, a bránili sme mu, pretože nechodí s nami. 50 Ježiš mu povedal: Nebráňte mu! Lebo kto nie je proti nám, je za nás.


„Bránili sme mu, pretože nechodí s nami.“ Aby Ježiš zmenil smer zmýšľania učeníkov, identifikuje sa s dieťaťom (viď predchádzajúci deň). V tom sa najlepšie zorientoval učeník Ján. Pochopil, že rivalita medzi učeníkmi je ako zlý duch, ktorého Ježiš vyháňa z ich sŕdc. Naznačujú to Jeho slová, ktorými sa priznáva ku konaniu, takpovediac, „na vlastnú päsť“: „Majstre, videli sme človeka, ktorý v Tvojom mene vyháňa démonov, a bránili sme mu… “ Možno vnímali konanie „cudzieho“ človeka ako ohrozenie ich „výsadného postavenia“. Veď oni chodia s Kristom! Nič nové ani dnes. Ani medzi nami, kresťanmi. Možno si ani neuvedomujeme, ako sa neraz uzatvárame pred okolitým svetom do svojho spoločenstva. Ako nepriamo dávame pocítiť svetu, že sme čosi viac, keď sme veriaci. A ak niekto nezapadá do našich noriem – „nechodí s nami“, povedané slovami učeníka: „Bránime mu“ v Ježišovom mene konať. Pritom v očiach Ježišových bol ten človek tým, o ktorom platilo: „Kto nie je proti nám, je za nás.“ A tak v Ježišových slovách: „Nebráňte mu!“ znie aj pre nás Jeho jasný príkaz: Dávajte veľký pozor, aby ste sa nestali iným ľuďom prekážkou na ceste za Mnou! Skúsme na to častejšie myslieť práve v pôstnom období, ktoré máme pred sebou.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za každého, čo vyháňa démonov, a tak pomáha! Odpusť, že si hľadáme zámienky, aby sme bránili takejto službe! Posilňuj našu vieru, aby sme hlboko milovali všetkých, cez ktorých rozširuješ Tvoje kráľovstvo na úkor ríše tmy! Amen.
Pieseň: ES 452
Autor: Dušan Kováčik


Bože, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom. Žalm 65,6

Ježiš Kristus je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 1.Jánov 2,2


Matúš 6,16-21 :: Modlíme sa za: Diakovce (Dn)