Zamyslenie na deň 14.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 10,22-30

„22 V Jeruzaleme nastali slávnosti posvätenia chrámu; a bola zima. 23 Keď sa Ježiš prechádzal v chráme v sieni Šalamúnovej, 24 obkľúčili Ho Židia a spýtali sa Ho: Dokedy nám budeš držať dušu (v napätí)? Ak si ty Kristus, povedz nám otvorene. 25 Ježiš im riekol: Povedal som vám, a neveríte; skutky, ktoré činím v mene svojho Otca, svedčia o mne. 26 Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec. 27 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. 28 Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. 29 Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. 30 Ja a Otec sme jedno.“


Ježiš sa postaví za Svojich! V Ježišovi Kristovi máme Pastiera, ktorý za nás položil Svoj život. Nielen slovami deklaroval, že to je ochotný urobiť ako dobrý Pastier, On to skutočne urobil! Aký význam mala Jeho smrť pre nás? – – „Ja im DÁVAM večný život, a NEZAHYNÚ naveky a nikto mi ich NEVYTRHNE z ruky.“ – – Pán Ježiš, obkľúčený skupinou židov, ktorí po rozhovore s Ním neváhajú vziať do rúk kamene, aby Ho ukameňovali, veľmi jasne vyhlási, čo znamená Jemu patriť. Neobraňuje seba. Postaví sa za Svoje ovce, postaví sa za nás. Akoby stretnutie s rozhorčenými a na všetko odhodlanými židmi bolo akýmsi duchovným súbojom a zápasom o život. A výsledok tohto zápasu? Neexistuje možnosť, aby ten, kto patrí Ježišovi Kristovi, bol niekedy – akýmkoľvek spôsobom – vytrhnutý z Jeho ruky. Moje bezpečie spočíva v moci Pastiera, ktorý nedovolí nikomu, aby ma od Neho oddelil. A potvrdené je to autoritou Boha Otca. Ja, ako Jeho stvorenie vykúpené a zachránené Ježišovou krvou, som Jeho vlastníctvom, na ktoré má nárok iba Jeho Stvoriteľ. V Božej ruke je moje miesto. Toto je ochrana pre môj život. Budeš v dnešný deň svojho života počuť lepšiu správu, ako je táto?
Autor: Vladimír Maťaš
Pieseň: ES 96


Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása. Žalm 62,2

Ježiš hovorí: Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Matúš 28,20


1.Samuelova 17,38-51 :: Modlíme sa za: Iliašovce (Ta)