Zamyslenie na deň 15.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

7. nedeľa po Svätej Trojici
A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Efezským 2,19


Filipským 2,1-4

1 Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo Ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, 2 naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ, 3 nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, 4 a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.


Chceme mať krajšiu cirkev, lepší zbor, chceme, aby sa v našej zemi žilo lepšie? Kto by to nechcel?! V živote každého z nás je veľa vecí, ktoré by mohli byť lepšie, krajšie, správnejšie. Ako to však docieliť? Keď podobnú otázku kladiem deťom na náboženstve, hneď ponúkajú riešenia: on by sa mal polepšiť, ona by mala byť iná… A ukazujú na spolužiakov, súrodencov, priateľov. Deti sú úprimné. A sú naším obrazom. Veľmi podobne reagujeme aj my, keď nás Pán Boh povzbudzuje žiť krajšie, robiť veci lepšie. Tak často by sme hneď vedeli povedať, v čom sa majú polepšiť ľudia okolo nás! Ale tadiaľto cesta nevedie. Skúsme preto Pavlove povzbudzujúce slová prijať ako odkaz pre seba v tomto duchu: Pre lásku Ježiša Krista, pre stálu prítomnosť Ducha Svätého medzi nami nechcem robiť nič pre svoju slávu, chcem si vážiť ľudí okolo seba, predstavených, aj tých, za ktorých nesiem zodpovednosť. Nebudem nadriadených považovať za neprijateľných a podriadených za neschopných, ale všetkých chcem vnímať ako Božie deti so slabosťami aj obdarovaním. Nechcem hľadieť v prvom rade na svoj prospech, ale chcem robiť veci, z ktorých bude mať úžitok čo najviac ľudí okolo mňa. A k tomu pre svoju slabosť a nedokonalosť dodajme známy Lutherov dodatok: „Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ A svet sa môže stať lepším.
Autor: Ján Velebír ml.
Pieseň: ES 479


Hospodine, tôňou oblakov tlmíš triumfujúcu pieseň tyranov. Izaiáš 25,5

Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. 1.Jána 3,8


Ján 6,1-15 :: Skutky apoštolov 2,41a.42-47 :: Žalm 53 :: Modlíme sa za: Evanjelické zbory v Rumunsku a v bývalej Juhoslávii