Zamyslenie na deň 15.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 1,12-18a

Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evanjelia len poslúžilo, čo sa deje so mnou, 13 a to tým, že sa rozhlásilo po celej strážnici aj medzi všetkými ostatnými, že ma väznia pre Krista, 14 a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvrdila v presvedčení a stali sa smelšími bez bázne hlásať slovo Božie. 15 Pravda, niektorí kážu Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní predsa z dobrej vôle. 16 Tí, čo to robia z lásky, vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 ale ktorí zvestujú Krista z hašterivosti, a nie z čistého úmyslu, myslia si, že pridajú súženia mojim okovám. 18 Ale čo? Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko a či úprimne, ja sa tomu len teším a budem tešiť.


Len nech sa Kristus zvestuje. Táto stať mi pripomenula udalosti z môjho života, ktoré sa stali v roku 1985. V tomto roku som totiž osobne zažil to, že keď sme prenasledovaní pre evanjelium, tak to nie je prehra, ale je to „výhra“ evanjelia. V auguste 1985 som bol s Markom Roháčkom políciou chytený pri prevoze detských Biblií. V tom čase to bol jednoznačný dôvod na väzenie a tak som si aj „posedel“ 4 mesiace. To však zafungovalo presne naopak, ako si to vtedajší „mocní“ naplánovali. Mládež, na ktorú som chodil, bola týmito „okovami“ posilnená. Rozbehli sa intenzívne modlitby a keď sa ľudia modlia, tak sa ich viera posilňuje. Aj priamo vo väznici som mohol svedčiť o tom, že Pán Ježiš je živý. Skrátka, je jasné, že evanjelium sa nedá zastrašiť. – – Teraz sú iné formy prenasledovania: Buď ticho a nehovor o svojej viere, je to každého osobná vec a nie je „slušné“ druhým sa vŕtať v živote, alebo byť veľmi osobný. Nepomenuj hriech hriechom, je to len „iný životný štýl a postoj“… Sme tlačení do „väzenia“, zatvoriť evanjelium do svojho vnútra a byť ticho. Apoštol Pavol však hovorí o tom, že čím viac sa snažia evanjelium uväzniť, tým viac nás to ma viesť k tomu, aby sme robili pravý opak. Povzbudzujem, aby sme smelo hovorili o Kristovi, o evanjeliu, ktoré dáva odpustenie hriechov a mení životy ľudí. Aj dnešný deň je vhodný na to, aby si niekomu povedal/a o spasení, ktoré je v Pánovi Ježišovi. Čo na tom, že všetko je proti tomu a možno budeme trpieť výsmech alebo neprijatie?!
Autor: Ján Vecan
Pieseň: ES 476


Mojžiš povedal Hospodinovi: Ber ohľad na to, že tento národ je Tvojím ľudom. 2.Mojžišova 33,13

Dobrý pastier volá po mene svoje ovce a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože poznajú jeho hlas. Ján 10,3-4


Jonáš 4,1-11 :: MODLÍME SA ZA: Nitra (Dn)