Zamyslenie na deň 15.5.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa po Veľkej noci – CANTATE
(Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Žalm 98,1)

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Žalm 98,1


Kolosenským 3,12-17

12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 13 Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. 14 A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. 15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. 16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 17 A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.


Dôvod na spev. Príbeh z 1. svetovej vojny: Bol Štedrý večer a v zákopoch naďalej zúrila vojna. No v čase, keď sa odpratávali telá zranených, začal zrazu jeden vojak spievať pieseň „Tichá noc“. Najprv spieval len on sám, no postupne sa k nemu pridávali ďalší a ďalší. Postavili sa a spievali z plného hrdla v rôznych jazykoch. A prestali bojovať. – – V niečom sa táto situácia podobá tej našej. Pán Ježiš si nás vyvolil, aby sme žili v Jeho láske. A tak sme zložili všetky svoje zbrane a pokľakli sme pred Ním. A spievame. Čo však urobíme, keď sa zo zákopov znova začnú ozývať výstrely? Pavol nám v dnešnom texte ukazuje: Vašou úlohou už nie je viesť boje tohto druhu. Dostali ste nové rúcho. Kristus zmenil vaše srdcia a pripravil vám nové šaty na každý deň: šaty dobroty, pokory, trpezlivosti, aby ste si ich každé ráno obliekli a kráčali v nich. Kryjú nás modlitby Pána Ježiša. Zápasil za to, aby sme si navzájom pri každej väčšej, či menšej vzbĺknutej iskričke odpúšťali tak, ako to robil On – bez otáľania a úplne. Dal nám Svoju lásku. Dal nám Svoj pokoj. Dal nám Svoje slovo, ktoré má zasiahnuť všetky oblasti nášho života, aby sme žili zmenení. Zložme teda aj dnes všetko, čo nás ťaží! Zložme všetky zbrane a v Jeho slobode zdvihnime svoj hlas k piesni.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že nás pozývaš k životu v láske a odpustení. Odpusť, že napriek tomu niekedy radšej vedieme boje. Posilňuj našu vieru, aby si Ty mohol aj prostredníctvom nás šíriť Svoje kráľovstvo pokoja a lásky! Amen.
Pieseň: ES 360
Autor: Lenka Janotková


Každý, kto bude vzývať Jeho meno, bude zachránený. Joel 3,5

Peter hovorí o Ježišovi: A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Skutky apoštolov 4,12


Lukáš 19,37-40 • 1.Samuelova 16,14-23 • Žalm 98 •  Modlíme sa za: Novohradský seniorát

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.