Zamyslenie na deň 15.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Veľkej noci. Misericordias Domini
(Milosti Hospodinovej je plná zem. Žalm 33,5)
Kristus hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život. Ján 10,11.27.28


1.Petra 5,1-4

1 Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i účastník slávy, ktorá sa má zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale ochotne. 3 Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu, 4 a keď sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.


Pre koho boli napísané tieto slová? Za „starších“ sa označovali ľudia ustanovení na to, aby strážili správne učenie evanjelia a uchovávali poriadok v zbore. U nás to robia farári, ale aj dozorcovia, presbyteri, katechéti. Prosto všetci, čo majú zodpovednosť za istú skupinu ľudí v cirkvi. Čo nám teda Pán Boh odkazuje? Niektorým najviac padnú do očí slová „nie pre mrzký zisk“. Vyvodzujú z toho, že každá služba v cirkvi má byť zadarmo. To tam však nie je napísané. Skôr je to upozornenie, že aj v službe Bohu nás môže prepadnúť mrzká chamtivosť, či sklon k obchádzaniu pravidiel. To nemá miesto u služobníka cirkvi. Všimnime si však aj povzbudivé slová: paste stádo ochotne, dobrovoľne. Ako to docieliť? Najľahšie tak, že sa naučíme mať radi nám zverených bratov a sestry. Pekná rada. Ale ako ju naplniť? Môžem sa naučiť mať rád? Dá sa to. S ľuďmi, ktorých máme milovať, potrebujeme prežiť viac času. Potrebujeme lepšie rozumieť ich potrebám i trápeniu. A potrebujeme urobiť aj svoje vlastné rozhodnutie: chcem mať rád týchto ľudí. Ak by nám to ešte stále bolo ťažko, je dobre sa pozrieť na seba, na svoje vlastné zlyhania, a potom na Pána Ježiša, ktorý nás napriek našim slabostiam miluje. Od Neho sa učme láske, ktorá hľadá dobro tých, ktorí sú Mu zverení!
Autor: Ján Velebír ml.
Pieseň: ES 139


Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený; uzdrav ma, Hospodine, lebo moja duša je preveľmi zdesená. Žalm 6,3.4

A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. Rímskym 8,26


Ján 10,11-16(27-30) :: 1.Petra 2,21b-25 :: Žalm 87 :: Modlíme sa za: Východný dištrikt

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby