Zamyslenie na deň 15.3.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 9,6-13

6 To však neznamená, že Božie slovo stratilo účinnosť. Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izrael. 7 Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvom Abraháma, ale: Podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. 8 To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti prisľúbenia. 9 Lebo toto je slovo prisľúbenia: O tomto čase prídem a Sára bude mať syna. 10 Tak to bolo nielen pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža, od nášho otca Izáka. 11 Veď keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé — aby zostalo v platnosti Božie vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté, 12 ktoré nezávisí od skutkov, ale od vôle toho, kto povoláva —, bolo jej povedané: Starší bude slúžiť mladšiemu, 13 ako je napísané: Jákoba som miloval, ale Ezáva som nenávidel.


Nie deti podľa tela sú deťmi Božími, ale deti podľa zasľúbenia sa počítajú za Abrahámovo potomstvo. Mnohí farári potvrdia, že pribúda ľudí, ktorí pátrajú po svojich predkoch. Hľadajú svoje korene, aby lepšie pochopili, odkiaľ pochádzajú a kto vlastne sú. Chcú sa tak dopátrať hlbšieho zmyslu svojej existencie. V niečom to môže byť užitočné. Ako však vidíme na príklade Izáka a Ézava, pre naše životy je oveľa dôležitejšie niečo úplne iné: Božie požehnanie, Boží plán. Ten je pre Kristovho nasledovníka určujúci. S každým z nás má Boh určitý zámer a našou úlohou je ho spoznať a naplniť. Ako? Hlavným prostriedkom je modlitba, načúvanie Božiemu hlasu. Ten k nám prehovára v tichu zamyslenia, ale aj prostredníctvom okolností, ktoré nás stretávajú. Pomôže nám v tom aj čítanie Božieho Slova, ktoré nám umožní „naladiť sa na Božiu vlnovú dĺžku“, aby sme dokázali čítať v udalostiach nášho života a postupne odhaľovať Boží plán s nami.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že máš pre môj život plán. Odpusť, že ho hľadám príliš málo. Veď ma Tvojím Duchom, zlož šupiny z mojich duchovných očí a daj mi srdce ochotné nasledovať Ťa, nech sa deje, čo sa deje. Amen.
Pieseň: ES 309
Autor: Iveta Kosečková


Je nesmierne Jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až naveky! Haleluja! Žalmy 117,2

Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. 2.Korintským 1,3


Matúš 19,16-26 :: Modlíme sa za: Iliašovce (TaS)