Zamyslenie na deň 14.3.2023

Rímskym 9,1-5

1 Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svätom, 2 že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. 3 Želal by som si totiž byť sám prekliaty a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. 4 Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný Zákon aj bohoslužba, aj prisľúbenia. 5 Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen.


Večný život je naša najväčšia nádej. Aj napriek tomu, že žijeme s Pánom Ježišom, mnohokrát tu, na zemi, prežívame trápenia, bolesti, lúčime sa so svojimi blízkymi, bojujeme svoje veľké, či malé boje. Večný život nám však zostáva ako naša najväčšia nádej, na ktorú sa tešíme. Je to cieľ, do ktorého bežíme. Miesto, kde raz bude výborne, kde nám Pán Ježiš chystá príbytok. Pavol prežíva taký silný žiaľ a bolesť za izraelský národ, že radšej by bol on zavrhnutý, radšej by sa toho miesta vzdal, len aby ten vyvolený ľud obstál. – – Horlím za niekoho takto aj ja? Plače moje srdce, keď vidím svoju rodinu, blízkych, známych, susedov, kolegov, ktorí zatiaľ nie sú na ceste do večnosti s Kristom? Vymeniť si s niekým „vstupenku do neba“ nemôžeme, ale môžeme obetovať svoj čas, peniaze, dary, pohodlie, aby sme im ukazovali na Pána Ježiša a viedli ich k viere, svedčili im. Čoho všetkého som ochotný sa vzdať? Pavol by vsadil svoju večnosť. Jeho srdce pukalo za stratených. Kde dnes môžem začať ja?

Modlitba: Bože, ďakujem za príklad Pavla. Odpusť, že Ťa nenasledujem ako on. Nehorlím za spasenie ľudí. Daruj mi znovuzrodenie, aby zahynulo moje sebecké „ja“ so všetkými vášňami a žiadosťami. Nech vo mne ožije nový človek, ktorý bude na Tvoj obraz a nech rovnako, ako Ty túži zachraňovať tento svet. Amen.
Pieseň: ES 462
Autor: Lenka Šimočková


Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky; prídu a uvidia Moju slávu. Izaiáš 66,18

Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. 2.Korintským 4,6


Jób 7,11-21 :: Modlíme sa za: Chyžné (GeS)