Zamyslenie na deň 15.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 28,14-22

14 Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme. 15 Pretože vravíte: Uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedôjde až k nám, lebo lož sme si spravili útočiskom a v klame sme sa ukryli. 16 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený! 17 Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Krupobitie zmetie potom lživé útočisko a skrýšu zaplavia vody. 18 Potom zmarená bude vaša zmluva so smrťou a vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení. 19 Kedykoľvek sa preleje, zachváti vás; lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť. 20 Lebo prikrátke bude lôžko na to, aby sa niekto vystrel, a úzka bude prikrývka na to, aby sa niekto zavinul. 21 Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Perácím, vzruší sa ako v Gibeonskom údolí, aby uskutočnil svoje dielo; zvláštne je Jeho dielo; aby vykonal svoj skutok; nezvyčajný je Jeho skutok. 22 Preto sa teraz neposmievajte, aby nespevneli vaše putá, lebo od Pána, Hospodina mocností, som počul rozhodnutie o skaze nad celou zemou.


Túžim po časnej pominuteľnosti, alebo po Božej večnosti? Buď realista a priznaj sa! Že niet dňa, kedy by tvoje túžby stíchli? Minimálne si praješ, zobudiť sa do nového rána, aby si ďalej mohol napredovať v tom, čo si v uplynulý deň nestihol. Ale pokračujme v realite aj ináč. Je veľmi pravdepodobné, že jednoducho nepremýšľaš nad zajtrajším dňom, ale hlboko vnímaš prítomný deň. V dôsledku denného stresu, telesnej únavy či rozličných neduhov si jednoducho rád, že zas jeden deň tvojho žitia uplynul a ty v pokore ďakuješ Bohu za to, čo všetko si z Jeho štedrej ruky mohol prijať. Áno, naše túžby, majú mnoho podôb. Dnes sa však môžeme spýtať, či túžime po časnej pominuteľnosti, alebo po Božej večnosti. Aká túžba sýti môj život? Časná – pominuteľná, alebo tá Božia, ktorá mi pripravila večnosť? Ty sám vieš, že to časné sa skôr či neskôr vyparí. Keby si vložil hoci aj všetku svoju silu do každodenných vecí, nemysliac pritom na Pôvodcu a Dokonávateľa viery – všetko sa stane márnosťou. Nebeský Otec však túži po tom, aby si už v časnosti žil pre večnosť, keď kladie uhoľný, základný kameň, na ktorom môžeš stavať svoje túžby, svoj život. Je Ním Kristus, Syn Boží! Preto buď realista a vnímaj svoju prítomnosť! Tej na pomoc prichádza Božia túžba zachrániť ťa pre večnosť.
Autor: Soňa Pichnarčíková
Pieseň: ES 474


Ale ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže. Žalm 55,17

Ježiš hovorí: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene. Ján 16,23


1.Tesalonickým 4,13-18 :: Modlíme sa za: Poprad – Veľká (Ta)