Zamyslenie na deň 14.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 26,7-21

7 Chodníkom spravodlivého je priamosť, Ty urovnávaš priamu koľaj spravodlivému. 8 Aj na chodníku Tvojich súdov na Teba čakáme, ó Hospodine; Tvoje meno a Tvoja pamiatka je túžbou duše. 9 Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá. Keď Tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti. 10 Ak dôjde zmilovania bezbožný, nenaučí sa spravodlivosti; aj v čestnej krajine robí neprávosť, nevidí velebnosť Hospodinovu. 11 Hospodine, vysoko zdvihnutá je Tvoja ruka, ale oni to nevidia. Nech to vidia a zahanbia sa! Horlenie za ľud a oheň proti Tvojim protivníkom ich strávi. 12 Hospodine, Ty nám zaručíš pokoj, lebo aj všetky naše diela Ty si za nás vykonal. 13 Hospodine, Bože náš, iní páni než Ty vládli nad nami, ale my len Tvoje meno vyznávame. 14 Mŕtvi neožijú, tiene mŕtvych nevstanú; preto si ich strestal a zničil a vyhubil si všetku spomienku na nich. 15 Ó Hospodine, rozmnožil si národ, rozmnožil si národ, oslávil si sa a rozšíril si všetky hranice krajiny. 16 Ó Hospodine, v úzkosti Ťa hľadali, a kričali, keď na nich doliehalo Tvoje napomínanie. 17 Ako tehotná žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a kričí vo svojich bolestiach, takí sme boli aj my pred Tebou, ó Hospodine. 18 Tehotní sme boli, zvíjali sme sa, akoby sme mali porodiť vietor, ale krajine sme spásu nezískali, ani obyvatelia sveta nepadli. 19 Tvoji mŕtvi budú žiť, mŕtve telá vstanú, precitnú a jasať budú tí, čo bývajú v prachu; veď Tvoja rosa je rosou svetla; a zem zrodí duchov mŕtvych. 20 Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zavri svoje dvere za sebou; schovaj sa na malú chvíľu, dokiaľ neprejde hnev. 21 Lebo, hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal neprávosť obyvateľov zeme; zem odhalí krv vyliatu na ňu a nebude už zakrývať svojich zavraždených.


Každodenné rozhodnutie. Tak často sme oklamaní. Oklamaní nepriateľom. Klame nás, že by sme sa mali viac pripodobniť svetu, veď je predsa o toľko krajší, ľahší, lákavejší! Klame nás, že sused, kamarát, kolega, ktorý nepozná Pána Ježiša, má čas sa o život starať viac a lepšie ako my. Hovorí nám, že svet je k nám nespravodlivý, a preto by sme mali svoj život vziať konečne do vlastných rúk a postarať sa o jeho kontrolu, o spravodlivosť pre nás! Každý deň je boj. Boj odznova odovzdať všetko, čo máme, v čo dúfame a o čom snívame – do Ježišových rúk. Očakávať a prijať Jeho pokoj za každých okolností, dôverovať Mu, že On za nás koná naše diela najlepšie – pre nás i pre Jeho Kráľovstvo. Boj za to, aby sme uverili, že sme Jeho milované deti a priatelia. Že máme večný život. A že nič lepšie, krajšie a príťažlivejšie na tomto svete niet, akokoľvek sa nás diabol snaží oklamať. Ježiš sa o nás stará najlepšie aj tento deň: upokojuje nás, pracuje cez nás a nastolí spravodlivosť. Prežime deň s týmto na pamäti! Dnes, aj každý deň.
Autor: Katarína Pončáková
Pieseň: ES 457


Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo! Žalm 113,3

Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil Svoj ľud a vykúpil ho, vyzdvihol nám roh spasenia. Lukáš 1,68-69


Zachariáš 2,14-17 :: Modlíme sa za: Poprad – Matejovce (Ta)