Zamyslenie na deň 15.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 12,13-21

13 Povedal Mu ktosi zo zástupu: Majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo! 14 On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliča medzi vami? 15 I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. 16 Nato im povedal toto podobenstvo: Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. 17 Premýšľal teda a povedal si: Čo urobím? Lebo nemám si kde zhromaždiť úrodu. 18 A povedal: Toto urobím: zborím si stodoly, postavím väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. 19 Potom si poviem duši: Duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov; odpočívaj, jedz, pi, veseľ sa! 20 Ale Boh mu riekol: Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba; a čo si pripravil, komu to zostane? 21 Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady, a nie je bohatý v Bohu.


Zamyslime sa, aké myšlienky nám víria hlavou? Je v našom živote niečo, o čom snívame? Čomu pripisujeme v našom živote hodnotu? Je niečo, čo sa stáva pre nás zmyslom každodenného snaženia, o čo sa usilujeme a pre čo sa namáhame? V súčasnej spoločnosti je dôležité niečo mať, vlastniť, niekde si užiť… Na to treba mať financie. Môže sa však stať, že rovnako, ako v dnešnom podobenstve o lakomom boháčovi, sa aj pre nás môžu pomaly, plazivo stať peniaze „bohom“. Budeme sa o ne viac zaujímať, alebo sa budeme na ne viac spoliehať (že s nimi vybavíme viac ako bez nich). Sú však peniaze a majetok skutočným pokladom? Biblia nám na to jasne hovorí, že nie. Skutočný poklad sa ukrýva vo vzťahu s Pánom Bohom. Jediné bohatstvo, na ktorom záleží, je byť bohatý v Bohu. To znamená, vedieť, kam môj život smeruje a aký má zmysel.
Modlitba: Milostivý Bože, daj nám správny vzťah k peniazom! Nech sa nestanú pre nás jediným zmyslom, ani nech nimi nepohŕdame! Veď všetko, čo máme, si nám dal Ty. Daj nám schopnosť rozpoznať, ako máme zveľaďovať svoje bohatstvo v Tebe! Amen.
Pieseň: ES 453
Autor: Radoslav Naď


Neutláčaj svojho blížneho. 3.Mojžišova 19,13

Ježiš hovorí: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ Lukáš 6,31


Jeremiáš 17,13-17 :: Modlíme sa za: Slovenská Ľupča (Zv)