Zamyslenie na deň 13.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 10,11-21

„11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; 13 nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. 14 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, 15 ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier. 17 Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. 18 Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho Otca. 19 Pre tieto reči zase vznikla roztržka medzi Židmi. 20 Mnohí z nich hovorili: Démonom je posadnutý a blaznie; čo Ho počúvate? 21 Iní zas vraveli: To nie sú reči posadnutého; či démon môže otvárať slepým oči?“


Dobrý Pastier, či démonom posadnutý? Neviem, či v Biblii existuje krajšie a jasnejšie zobrazenie vzťahu Pána Ježiša k nám, ľuďom, ako v obraze dobrého Pastiera a Jeho ovečiek! Dobrovoľne kladie Svoj život za nás, aby nás ochránil a vytrhol z pazúrov diabla. Pozná nás po mene a chce nás viesť. To všetko v jednote so Svojím nebeským Otcom. Slová, ktoré nepotrebujú špeciálny výklad ani špeciálny komentár. Stačí ich len čítať a čerpať z nich silu a povzbudenie. – – A predsa je tu veta, ktorá vyruší: „Pre tieto slová vznikla roztržka medzi židmi.“ Ako je možné, že také nádherné slová môžu v niekom vyvolať pobúrenie? – – Žiaľ, takáto je realita aj v dnešnom svete. Pre jednu časť poslucháčov je Ježiš tým, kto im otvára oči, no je tu aj skupina, ktorá Ho považuje za blázna, resp. démonom posadnutého. V texte nemáme informáciu, že by táto skutočnosť Ježiša nejako vyrušila. Nech teda ani nás nevyruší, ak nás tento svet bude pre vieru v Ježiša považovať za bláznov. Naším pastierom je totiž Pán Ježiš a ak nás On povedie cez úzke a hrboľaté cesty, na ktorých stretneme ľudí, ktorí nás nepochopia, určite vie, prečo to robí. Nech je pre nás prvoradé, aby sme počúvli hlas nášho Pastiera, nasledovali Ho a boli Mu poslušní a nesnažili sa za každú cenu zapáčiť tomuto svetu.
Autor: Vladimír Maťaš
Pieseň: ES 277


Hospodina, svojho Boha, nasledujte, Jeho sa bojte a Jeho prikázania zachovávajte, Jeho hlas poslúchajte, Jemu slúžte a Jeho sa pridŕžajte! 5.Mojžišova 13,5

Ježiš hovorí: To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Ján 15,12


Matúš 23,1-12 :: Modlíme sa za: Chyžné (Ge)