Zamyslenie na deň 14.7.2022

Ján 5,41-47

41 Slávu od ľudí neprijímam, 42 ale vás som poznal, že nieto vo vás lásky k Bohu. 43 Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho. 44 Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha? 45 Nemyslite si, že ja budem žalovať na vás u Otca; iný žaluje na vás: Mojžiš, v ktorého ste zložili nádeje. 46 Lebo keby ste verili Mojžišovi, aj mne by ste verili, veď on o mne písal. 47 Ale keď jeho písmam neveríte, ako by ste verili mojim slovám?


Uznanie, ocenenie potrebujeme všetci. Je to prirodzené, no prestáva to byť v poriadku vtedy, keď ide len o to, aby sme boli uznávaní, obdivovaní a získavali pre seba výhody. Nezdravá ctižiadostivosť sa ľahko môže stať jednou z hlavných prekážok skutočnej viery. Práve preto Pán Ježiš zdôrazňoval, že má záležať predovšetkým na uznaní od Pána Boha. Usilovať sa o dobré meno pred ľuďmi je múdre a správne, no nesmieme sa tým dať učičíkať a neustále sa musíme pýtať: „Čo by na môj život, na moje počínanie, povedal Pán Boh? Čo naň hovorí Božie slovo? Ako vyzerá môj život vo svetle Písma Svätého?“ Na druhej strane, najmä vzkriesenie z mŕtvych ukrižovaného Pána Ježiša potvrdzuje, že keby s nami ľudia nesúhlasili, ba keby boli aj proti nám, ak je náš život v Božích očiach pravdivý, ak nehľadáme slávu od ľudí, ale od Pána Boha, potom sa On sám k nám prizná tak, ako sa priznal k Svojmu Synovi. Pán Boh nás má rád. Poslal Svojho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý dal Svoj život ako obeť za naše hriechy, aby sme mohli oslavovať Pána Boha a večne sa s Ním radovať. Preto dajme pozor, aby nám raz Pán Ježiš nemusel povedať: „Slávu, ktorá je od samého Boha nehľadáte.“

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že smieme prebývať v Tebe a u Boha mať uznanie pre Tvoje skutky. Ďakujeme Ti, že ich konáš prostredníctvom nás. Odpusť, že Ti v tom niekedy bránime! Veď nás Svojím Duchom, aby bol svet lepší! Amen.
Pieseň: ES 543
Autor: Blanka Kostelná


Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Žalm 145,9

Lebo On dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Matúš 5,45


Skutky apoštolov 4,32-37 •   Modlíme sa za: Muránska Dlhá Lúka (GeS)