Zamyslenie na deň 13.7.2022

Ján 5,31-40

31 Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé; 32 iný je, ktorý svedčí o mne, a ja viem, že je pravdivé Jeho svedectvo, ktoré vydáva o mne. 33 Vy ste poslali k Jánovi, a ten vydal svedectvo pravde; 34 ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale hovorím to preto, aby ste vy boli zachránení. 35 On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli veseliť na chvíľku v jeho svetle; 36 ale ja mám väčšie svedectvo než Jánovo: totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal; už aj skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma Otec poslal. 37 A Otec, ktorý ma poslal, vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli Jeho hlas, ani nevideli Jeho tvár; 38 a Jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte Tomu, ktorého poslal. 39 Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. 40 Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.


Občas sa potrebujeme prezentovať. Predstaviť svoje vzdelanie, schopnosti, talent, najmä, keď sa uchádzame o štúdium, či pracovnú pozíciu. Je dobré, keď pridáme aj odporúčanie iného zamestnávateľa. Niekedy hovoríme o sebe tak, aby sme sa ukázali lepšími, než v skutočnosti sme. Tu platí ľudové príslovie, že samochvála smrdí… – – Pán Ježiš hovorí učeníkom, že On sa nepotrebuje chváliť. Svedectvo, ktoré o Ňom vydáva Ján Krstiteľ tiež nie je potrebné kvôli Nemu, ale kvôli nim, aby pochopili a poznali, kto On v skutočnosti je. Ježiš sám svedčí o Sebe Svojimi slovami a skutkami: Lieči chorých, sýti hladných, kriesi mŕtvych a odpúšťa hriechy, aby všetci poznali, že Ho poslal Nebeský Otec. Tak plní Otcovu vôľu. Prináša Otcovu lásku ľuďom, aby poznali Otca. Každým Svojím skutkom ukazuje jednotu s Otcom, lebo On Ho poslal, aby spasil svet: „Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“. Táto poslušnosť je svedectvom o samotnom Ježišovi, Božom Synovi, ktorú dosvedčil aj tým, že sa vydal za nás na kríž, aby Svojou krvou zmyl každý náš hriech. K Nemu smieme v pokore prísť, priniesť svoje hriechy a prijať milosť a odpustenie z Jeho rúk, aby sme mohli večne žiť s Ním v prítomnosti Otca i Ducha Svätého v Nebeskom Domove. Aj Otec svedčí o Ňom tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych.

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že Tvoje skutky svedčia, že si Boží Syn. Odpusť, že ich vo svojom živote málo vnímam! Otvor mi duchovný zrak, aby som videl Tvoje zázraky a daj mi radosť zo spasenia a pokoru pred Tebou! Amen.
Pieseň: ES 642
Autor: Ján Kostelný


Položím medzi nich znamenie a z tých, čo unikli, vyšlem k národom, ktorí nepočuli o Mne správu a nevideli Moju slávu, budú ohlasovať Moju slávu medzi pohanmi. Izaiáš 66,19

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu. Marek 16,15


1.Korintským 12,19-26 •  Modlíme sa za: Mošovce (TuS)