Zamyslenie na deň 14.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 9,24-27

24  Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli!   25  A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.   26  Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal,   27  ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem.


Kresťanský tréning. Pavol v tomto texte prirovnáva život kresťana k životu športovca. Obaja majú spoločný cieľ, ktorý sa snažia dosiahnuť. Tomuto cieľu podriaďujú svoj život a prinášajú obete. Hodiny tréningu, špeciálna diéta, životospráva… No predsa, nech je úspech športovca akýkoľvek, aj tak raz upadne do zabudnutia. Ak aj nie, čo je to platné športovcovi v hodine jeho smrti, že má mnoho medailí? Apoštol hovorí, že cena športovca – zelený veniec – podlieha skaze. Veniec, o ktorý sa snažíme my, ten je večný. On neuschne, nerozpadne sa. Na toto víťazstvo nikto nezabudne. A víťaz si ho bude môcť užívať celú večnosť. A tak, keď športovci sú ochotní prinášať veľké obete pre prchavý moment slávy, o čo viac máme byť pripravení my prinášať obete pre večné víťazstvo a večnú slávu! – – Športovec trénuje svaly na tele, no kresťan sa trénuje v láske. A o to apoštolovi Pavlovi ide. Cena, za ktorou sa ženie, je podiel na evanjeliu. Jeho cieľom je túžba privádzať stratených ľudí k Pánovi Ježišovi. Hovorí tu o behu a o zápase o záchranu ľudí okolo nás. Ide tu o beh lásky. V prvom rade lásky k Ježišovi Kristovi a tiež k strateným ľuďom. Láska sa dá trénovať, lebo láska je rozhodnutie obetovať svoje dobro pre dobro iného. Láska dáva prednosť druhému pred sebou samým. Vstaňme i dnes a bežme za cieľom, trénujme sa v láske, pomáhajme zachraňovať, aby na Božej večnej sláve malo podiel čo najviac víťazov z nášho okolia!
Autor: Slávka Koštialová
Pieseň: ES 638


Nepožiadaš ženu svojho blížneho! 5.Mojžišova 5,21

Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva. 1.Tesalonickým 4,3


JÁN 16,5-15 :: MODLÍME SA ZA: HÁJ (TU)