Zamyslenie na deň 13.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 9,19-23

19  Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal.   20  Židom som bol Žid, aby som Židov získal; tým, čo sú pod zákonom, (bol som aj ja) akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom;   21  tým, čo sú bez zákona, (bol som) akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona;   22  slabým bol som slabý, aby som slabých získal; všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu.   23  A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom.


Život v Kristovi. Vzťah s Kristom je pre Pavla zdrojom kráľovskej slobody. Pretože je takto slobodný v Kristovi, nemusí brať ohľad na nič, môže byť služobníkom všetkých, môže sa pre nich naplno angažovať. Rád by pre evanjelium „získal“ čo najviac ľudí. Preto sa môže prispôsobiť všetkým, pretože je slobodný od všetkého – samozrejme, okrem zákona Kristovho, ktorým je láska, hovorí o tom Gal 6,2 a Rím 13,8-10. Pavol tu sformuloval dodnes platnú zásadu misijnej služby: vžiť sa do myslenia ľudí, nadviazať na to, čo nimi hýbe a čoho sa obávajú. – – Mnohí kresťania sú veľmi ďaleko od Pavlovho myslenia, majú veľmi málo spoločné so zákonom Kristovým, a to sa, žiaľ, prejavuje v postoji ku všetkým problémom, ktorými naša spoločnosť veľmi trpí. Strach z cudzieho, neznámeho a nového stojí na prvom mieste. – – Čo by na to povedal Pavol, čo by povedal Kristus? Skúsme sa nad tým vážne zamyslieť!
Autor: Daniel Koštial
Pieseň: ES 547


U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Žalm 130,4

Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 1.Ján 1,7


EFEZSKÝM 1,15-23 :: MODLÍME SA ZA: GIRALTOVCE (ŠZ)