Zamyslenie na deň 13.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 26,1-6

1 V ten deň budú spievať v Judsku túto pieseň: Máme mocné mesto; Boh postavil na ochranu hradby a val. 2 Otvorte brány, nech vojde spravodlivý ľud, ktorý zachováva vernosť. 3 Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa. 4 Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov, 5 pretože znížil tých, čo bývali vysoko; vyvýšené mesto ponížil, ponížil ho až po zem, zrazil ho do prachu. 6 Noha ho pošliape; nohy biednych a kroky núdznych.


Boh je Bohom paradoxov, prekvapení. Kým naše hradby falošných nádejí a istôt rúca, Svoje hradby, opevnenia stavia. Kvôli tým, ktorí Ho hľadajú a potrebujú – slabým, pokoreným, outsiderom. On sa zastával, zastáva a bude zastávať tých, ktorí dnes stoja na okraji nášho záujmu kvôli svojej inakosti: imigrantov, Rómov, homosexuálov, ľudí, ktorí sú dlhodobo vyčerpaní, šikanovaní, nezamestnaní. Títo pochybujú o svojej hodnote, o svojej dôstojnosti. My, kresťania, sme v pokušení namýšľať si, že sme lepší ako „neveriaci“. Niekedy dokonca súťažíme, kto je zbožnejší, horlivejší, kto sa vie v spoločenstvách nahlas modliť, kto je skromnejší. Je to čudná súťaž, ale obvyklá. Zakladáme si na tom, že sme nenároční, ale iba sa nám nechce zdokonaľovať alebo dať na Službách Božích priestor tým, ktorí svoj talent rozvinuli. Nevieme, niekedy ani nechceme porozumieť dilemám dnešných mladých, či ľudí v strednom veku a za to, že medzi nás neprídu, ich viníme z bezbožnosti a neprispôsobivosti. Je dosť možné, že u nás už nič nehľadajú, nič od nás nepotrebujú, len preto, že im – zraneným a zraniteľným – dávame pocítiť svoju „morálnu prevahu“. Chýba nám pokora a kristovská veľkorysosť. Otvorme svoje oči a mysle pred Bohom a počúvajme, čo a komu hovorí! Otvorme svoje brány, prístup k Bohu, k Láske, k Pravde a k Pokoju! Nielen nám. Všetkým. Každému.
Autor: Anna Polcková
Pieseň: ES 19


Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil! Izaiáš 44,22

Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Ján 3,17


2.Korintským 5,1-10 :: Modlíme sa za: Poprad (Ta)