Zamyslenie na deň 13.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 5,13-20

13 Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. 14 Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomazali olejom. 15 A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. 16 Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. 17 Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A zase sa modlil, a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu. 19 Bratia moji, ak niekto medzi vami zblúdi od pravdy, a iný ho obráti, 20 vedzte, že kto obráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. Amen.


Pane, nauč nás modliť sa! Celý dnešný text z Písma Sv. sa sústreďuje na modlitbu. Keď niekto trpí, nech sa modlí! Keď je chorý, nech sa modlia aj viacerí za neho a s ním! Ak trpíš pre rozvrat a neporiadok, ktorý sa deje v cirkvi, v národe, modli sa ako Eliáš! Hoci len sám, ale Boh aj cez teba samého vykoná veľké veci. Z textu svieti ešte jeden dôraz: ak je príčinou trápenia hriech, či tvoj vlastný, alebo tých druhých, treba vyznať hriechy, treba sa modliť za blúdiacich, aby dozreli k pokániu, k obráteniu a aby kráčali znovu po ceste života s Pánom Ježišom. – – Keď bratovi farárovi Štefanovi Dlháňovi v roku 1953 už aj po druhý raz zakázala štátna ateistická vrchnosť konať kňazskú službu, veľmi trpel. Nedal sa však zastrašiť, ďalej zvestoval Evanjelium ľuďom, s ktorými pracoval a s ktorými sa stretával. Jeho syn Ľubor o otcovi povedal: „Otecko nás učil, že modlitba, to je rozhovor s Bohom. ‚Mnoho zmôže modlitba spravodlivého. Proste a dostanete!‘ Modlieval sa nahlas, ráno i večer, pred prácou i po jej skončení. Modlil sa zásadne z ducha. Jeho živá viera sa osvedčila aj v skúškach. On mal radosť zo vzkrieseného Pána, vedel, že Pán sa postará aj o neho, ale aj o nás, keď tu už jeho nebude. Presvedčili ma o tom otcove vrúcne modlitby na sklonku jeho života.“
Modlitba: Odpusť nám, Bože, našu malú vieru, že počúvaš naše modlitby a odpovedáš! Prosíme, posilňuj nás na vnútornom človeku, aby sme Ti slúžili za každých okolností a bez strachu, lebo Ty sa staráš tým viac, čím je odpor silnejší! Amen.
Pieseň:
ES 311
Autor: Viola Fronková


Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá? Abakuk 2,6

Ježiš hovorí: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Lukáš 12,15


Jonáš 3,1-10 :: Modlíme sa za: Rimavská Sobota – Vyšná Pokoradz (Ri)