Zamyslenie na deň 14.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa po Svätej Trojici
Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Galatským 6,2


Lukáš 6,36-42

36 Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. 37 Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. 38 Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. 39 Povedal im aj podobenstvo: Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? 40 Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. 41 Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno? 42 Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.


Milosrdenstvo chcem, a nie obeť! Prečo Pán Ježiš tak aktívne pozýva k milosrdenstvu? Ježišovmu súčasníkovi bolo často jedno, v akej situácii bol jeho blížny. Jednoduchšie mu bolo priniesť obeť kňazovi, či do chrámu, ako mať súcit a zľutovanie nad svojím blížnym…! Prejaviť milosrdenstvo bol vtedy – rovnako, ako dnes – hrdinský čin! Veď Samaritán v podobenstve Pána Ježiša (Lk 10), musel počítať s tým, že ohrozí svoj život, a to mohlo mať vážne následky pre neho, aj pre jeho rodinu. Napriek týmto vnútorným varovaniam sa Samaritán nad doráňaným mužom zľutoval. Pán Ježiš ukázal na praktických krokoch milosrdenstva zľutovanie nad malomocnými, či nad slepým. Bez Jeho praktickej ukážky by sme len ťažko pochopili, čo je súcit, zľutovanie, a teda milosrdenstvo… Pán Ježiš nás Svojím vlastným príkladom pozýva k tomu, aby sme vo svojom živote viac – a čo najčastejšie – prejavovali poľutovanie a zmilovanie. To je cesta pre mňa aj pre teba, ako byť šťastnými, blahoslavenými, ako k tomu pozýva Pán vo Svojich Blahoslavenstvách. Vykroč aj do dnešného dňa s tým, že budeš myslieť na to, ako prejaviť súcit a milosrdenstvo vo svojom okolí! Lebo tak sa začne diať niečo z toho Božieho sveta aj v tvojej blízkosti. Ako Božie dieťa, učeník Kristov, buď milosrdný!
Modlitba: Bože, odpusť, že sa sústreďujeme iba na Tvoju milosť, ktorú nám dávaš v obeti. Snažíme sa vytrhnúť z Teba, čo sa nám páči. Ale Ty chceš žiť aj cez nás milosrdenstvo voči slabým, biednym a poblúdeným. Konaj tak. Dávam sa Ti. Amen.
Pieseň: ES 373
Autor: Ján Jančo


Dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme. Žalm 80,19

Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa zachránila. A on hneď videl a nasledoval Ho, oslavujúc Boha. Lukáš 18,42-43


Rímskym 12,17-21 :: Žalm 100 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo Polárka