Zamyslenie na deň 13.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 4,10-23

10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. 11 Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. 12 Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. 13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. 14 A predsa ste dobre urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. 15 Veď aj vy, Filipskí, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium a odišiel som z Macedónie, ani jeden cirkevný zbor ničím neprispel na moje výdavky a príjmy, jedine vy. 16 Áno, aj do Tesaloniky ste mi raz, aj druhý raz poslali, čo som potreboval. 17 Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje pre vaše dobro. 18 Mám dosť všetkého, mám aj navyše; som hojne zaopatrený tým, čo som prijal od vás po Epafroditovi; je mi to ako Bohu milá, príjemná obeť rozkošnej vône. 19 Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. 20 Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. 21 Pozdravujte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. 22 Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z domu cisárovho. 23 Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. Amen.


Božia starostlivosť. Apoštol Pavel v tejto časti listu ďakuje filipským kresťanom za ich starostlivosť o neho. Niekoľkokrát mu poslali podporu, aby mohol slúžiť bez starostí o živobytie. Je zaujímavé, že boli jediní, ktorí ho v tomto čase podporovali. Ich dar bol taký štedrý, že apoštol mal až nadbytok. Tu sa jeho vďaka mení na vyznanie v dvanástom verši. To, že by sme sa mali naučiť dôverovať Bohu a slúžiť Mu aj v nedostatku a núdzi, považujeme za prirodzené, ale učiť sa žiť v dostatku a hojnosti?… Predložím vám príklad. Je dva týždne do výplaty a mám len 20 € pre celú rodinu. Čo budem robiť? Budem sa úpenlivo modliť o Božiu pomoc. Je dva týždne do výplaty a mám 500 €. Čo budem robiť? Pôjdem do obchodu a kúpim si, čo chcem a potom poďakujem Pánu Bohu. Čo viac prehĺbilo moju vieru? Často berieme hmotný dostatok ako prejav Božieho požehnania a priazne. Tým aj skutočne je, ale nie je naším cieľom. Tým je zachovanie vernosti svojmu Pánovi a vôľa slúžiť Mu celým srdcom. Životná úroveň nemôže stúpať do nekonečna. Po rokoch hojnosti zvyčajne prichádzajú roky hladu. K týmto zmenám môže prísť z rôznych dôvodov. Situácia v našich životoch sa síce mení, ale nie je podstatná. Podstatná je naša vernosť Pánovi Ježišovi a Jeho Slovu. Dovoľme Duchu Svätému, aby nás naučil, pocvičil žiť v dostatku aj v chudobe!
Modlitba: Bože, ďakujeme, že nás vedieš cez údolia, aj výšiny. Ďakujeme, že nás tak učíš spoliehať sa na Teba. Raz, že nás nasýtiš, inokedy, že ukážeš, komu pomôcť. Amen.
Pieseň: ES 512
Autor: Ján Čermák


Boh učinil ľudí priamymi a úprimnými, ale oni sledovali mnohé výmysly. Kazateľ 7,29

Po ovocí poznáte ich. Matúš 7,16


2.Korintským 3,2-8(9) :: Modlíme sa za: Poprad (Ta)