Zamyslenie na deň 13.5.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Jána 7-13

7 Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvodca a antikrist. 8 Majte sa na pozore, aby ste nestratili, na čom sme pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. 9 Ktokoľvek zachádza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha; kto zostáva v učení, ten má aj Otca aj Syna. 10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravujte; 11 lebo kto ho pozdravuje, podieľa sa na jeho zlých skutkoch. 12 Mnoho by som vám mal písať, ale nechcel som to (urobiť) na papieri a černidlom, no dúfam, že prídem k vám a pohovoríme si tvárou v tvár, aby naša radosť bola úplná. 13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. Amen.


Choďme v Pravde! V 1.liste apoštola Jána sa zdôrazňuje, že nasledovníci Pána Ježiša Krista smú a majú žiť vo svetle, láske a smú i majú Jeho svetlo aj lásku i medzi sebou i smerom k svetu uplatňovať. V 2. a 3. liste „starec“, či „starší“ Ján presúva dôraz na život, na „chodenie“ v pravde, čo nepochybne znamená život v Ježišovi Kristovi. ON sám sa nazval Pravdou a aj je Pravdou pre Svojich nasledovníkov i dnes. Vo svete je veľmi veľa falošných učiteľov, zákerných zvodcov, ktorí sa nás všemožne snažia odlákať a odlúčiť od Pravdy, od Krista, preto sa máme držať oddane jedine Jeho. Mimo Krista – jedinej spoľahlivej Pravdy – niet pre nikoho spasenia a pomoci na tomto svete! – – E. Modersohn po smrti svojho synčeka – školáčika listoval v jeho Novej zmluve a opakovane nachádzal na okraji strán jeho neumelý rukopis, detskú, no vzácnu poznámočku: Toto je pravda! Vyskúšal som! – Kiež by sme to mohli dosvedčiť aj my spolu s ním! Kiež by sme všetci „chodili v Pravde“ a mali „odskúšaný“ takýto život viery a nasledovanie nášho Spasiteľa!
Modlitba: Drahý Pane Kriste, Spasiteľu náš milosrdný! Daj nám milostivo chodiť v Tvojom Svetle a v láske žiť Tvoj život, chodiť v Tvojej pravde! Pomôž nám verne a horlivo pracovať v Cirkvi i vo svete na tom, čo sme v Tebe dostali a dosiahli. Tu do posledného dychu i u Teba vo večnosti. Amen.
Pieseň: ES 286
Autor: Michal Hudák st.


Hospodin, môj Bože, volal som k Tebe o pomoc a uzdravil si ma. Žalm 30,3

Ježiš povedal uzdravenému: Choď domov k svojim a porozprávaj im, čo všetko ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. Marek 5,19


Ján 19,1-7 •  Modlíme sa za: Košice (KoS)