Zamyslenie na deň 13.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 2,1-7

1 Anjelovi cirkevného zboru efezského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý pevne drží v pravici sedem hviezd a chodí uprostred siedmich zlatých svietnikov; 2 poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a poznal si, že sú luhári; 3 si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si.  4 Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. 5 Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky! Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojím svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať! 6 Ale to jedno máš, že nenávidíš skutky mikulášencov, ktoré aj ja nenávidím. 7 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom.


Keď sa povie zbor v Efeze, musíme si uvedomiť, že to je najvyššia kvalita. Založil ho apoštol Pavol, slúžili tam najkvalitnejší pastieri a učitelia tej doby (Apollo, Timoteus, Kéfas aj apoštol Ján tam dožil). Kvalita, o ktorej sa nám môže iba snívať. Aj ich služba bola kvalitná, veľký zbor, plný aktívnych skutkov a vytrvalý vo svojom poslaní. Napriek super reputácii je tu vážna výčitka k pokániu. Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvú (prvotnú) lásku.“ Naša prirodzená reakcia je, že sa snažíme pripomenúť si obdobie nadšenia, keď sme pochopili, že nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a prijíma nás za Svoje deti. Pre mnohých to bola silná emócia. Nechcem nikoho sklamať, ale tu vôbec nejde o tento krásny zážitok. Náš problém je, že sme dovolili, možno aj v dôsledku našej perfektnej služby a trpezlivej práce pre Boha, že to nie je „prvá láska“. „Prvá“ znamená najdôležitejšia, pred všetkým a tá, ktorá má absolútne určovať naše správanie. Keď sme prestali takto chápať našu lásku k Pánovi Ježišovi, tak je tu výzva k pokániu.
Autor: Ján Vecan
Pieseň: ES 458


Predstúpme pred Neho s poďakovaním, zvučne Mu jasajme chválospevy! Lebo Hospodin je veľký Boh. Žalm 95,2-3

A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Rímskym 15,5-6


Skutky apoštolov 14,8-18 :: Modlíme sa za: Malá Čalomija (No)