Zamyslenie na deň 14.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

20. nedeľa po Svätej Trojici
Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Micheáš 6,8


1.Korintským 7,29-31

29 Ale prizvukujem, bratia, čas je krátky! Ostatne, aj ženatí nech sú, akoby nemali ženu, 30 a  plačúci, akoby neplakali, a radujúci sa, akoby sa neradovali, a kupujúci, akoby nič nemali, 31 a tí, čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo spôsoby tohto sveta hynú.


„…čas je krátky“, prízvukuje apoštol Pavol. Tieto slová nám môžu veľmi pripomínať súčasnosť. Veď už niekoľko rokov, ak nie desaťročí, počúvame, aká je doba „rýchla“, ako sa na nás, bežných ľudí, vyvíja tlak, aby sme pracovali čo najefektívnejšie, najrýchlejšie atď. Počúvame a možno aj sami cítime, ako nemáme čas na to, aby sme sa venovali tomu, čo by sme chceli, lebo nie je na to čas. Ale je to len naše rozhodnutie, čomu budeme pripisovať prioritu a čomu nie. Každý dostávame od Hospodina 24 hodín denne. Apoštol hovorí o krátkosti času. A nemyslí tým na to, že je potrebné zefektívniť pracovný proces. Pre Pavla je čas krátky v inom zmysle slova. Je krátky na to, aby sme vo svojom živote upevnili to najdôležitejšie, a to je náš vzťah k Bohu. Vždy máme totiž tendenciu odkladať veci Božie nabok – veď na to ešte bude času dosť. Dnešná nedeľa prináša zvesť evanjelia, ktoré nás upozorňuje, aby sme nestratili príležitosť byť na kráľovskej hostine (Mt 22,1-14). Aby sme odsúvaním svojej zodpovednosti voči Bohu a odkladaním starostlivosti o svoju spásu nestratili príležitosť sedieť za stolom na kráľovskej hostine v Božom kráľovstve. Ešte aj dnes je príležitosť využiť čas darovaný nám nebeským Otcom na to najdôležitejšie. Je nedeľa, a to je čas vyhradený pre Pána. Tak ho dobre využi, milý brat a sestra!
Autor: Marián Čop
Pieseň: ES 213


Kiežby bol všetok Hospodinov ľud samí proroci; kiežby dal na nich Hospodin Svojho Ducha! 4.Mojžišova 11,29

Ježiš povedal učeníkom: Prijmite Ducha Svätého! Ján 20,22


Marek 10,2-9(10-16) :: 1.Tesalonickým 4,1-8 :: Žalm 75 :: Modlíme sa za: Považský seniorát