Zamyslenie na deň 12.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 1,9-20

9 Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. 10 V deň Pánov som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas trúby: 11 Čo vidíš, napíš do knihy, a pošli siedmim cirkevným zborom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tyatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodikey. 12 Nato som sa obrátil, aby som pozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, uzrel som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred nich niekoho podobného Synovi človeka, oblečeného do plášťa a opásaného zlatým pásom na prsiach. 14 Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, oči ako ohnivý plameň, 15 nohy podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci a hlas ako hučanie mnohých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z úst Mu vychádzal ostrý dvojsečný meč a tvár mal ako slnko, keď svieti v plnej sile. 17 Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; On však položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný 18 a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. 19 Napíš teda, čo si videl, aj čo je, aj čo sa má diať potom. 20 Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd, to sú anjeli siedmich cirkevných zborov, a sedem svietnikov je sedem cirkevných zborov.


Ako prekonať strach? Keď som sa spýtal mladého kamaráta, či vie niečo o poslednej knihe Biblie, jeho odpoveď znela nie. Ale keď som mu položil otázku, či vie niečo o Apokalypse, tak to bola iná debata! Videl filmy a vedel, že to je o konci sveta a zániku našej civilizácie. Z toho má veľa ľudí strach. Ale to, čo čítame v tejto kapitole, nie je o strachu. Pán Ježiš sa nám prihovára, aby sme strach nemali. Kresťanom v tej dobe naháňal „strach“ cisár Augustus. Mal požiadavku na svojich poddaných, aby ho uctievali ako Boha. Do tejto situácie prichádza Jánovo posolstvo: „Keď som Ho uvidel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa Svoju pravicu a povedal: ,NEBOJ SA! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.‘“ Ján padol a klaňal sa, je tu Pán, pred ktorým sa treba skloniť, a nie cisár. My žijeme v dobe, keď nás nikto nenúti skláňať sa pred nejakým božstvom. Problém je v tom, že si tieto modly vyrábame sami… Sú to peniaze, rodina, láska, partnerské vzťahy. A potom máme strach, že o tieto istoty prídeme. Problém je v tom, že si neuvedomujeme fakt, že nám nejde o život, ale ohrozený je náš večný život. Apokalypsa nie je hollywoodsky trhák, ale tu beží reálny „akčňák“, v ktorom ide o našu vieru! Pán Ježiš nám do tejto situácie hovorí: „NEBOJ SA!“ JA SOM VÍŤAZ a nie je nič dôležitejšie, čo v živote potrebujete.
Autor: Ján Vecan
Pieseň: ES 488


Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine. 3.Mojžišova 26,5

Ježiš hovorí: Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! Ján 10,10


Jeremiáš 17,13-17 :: Modlíme sa za: Lučenec (No)