Zamyslenie na deň 13.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 5,1-11

1 Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. 2 A uzrel dve lode pri jazere; rybári už vystúpili z nich a prali siete. 3 Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. 4 Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! 5 Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. 6 Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. 7 I dali znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. 9 Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili; 10 podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. 11 Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.


Byť Pánovi k dispozícii. Z evanjelií poznáme dve zázračné nasýtenia zástupov. Pri oboch Pán Ježiš zapojil aj Svojich učeníkov, ktorí si to riadne odpracovali (obsluha tisícok stravníkov na veľkom priestore…). I teraz Pán Ježiš Svojich (po Božom slove dychtiacich) poslucháčov zaopatril duchovným vyučovaním aj pokrmom pre telo. A opäť zapojil aj učeníkov, využijúc ich rybárske skúsenosti a zručnosti. Môžeme si byť istí, že to množstvo ulovených rýb nebolo určené na skazu (J 6,12), ale poslúžilo na nasýtenie veľkého zástupu vytrvalých poslucháčov Božieho slova (tentoraz to bol „švédsky stôl” so samoobsluhou). Do budovania Nebeského kráľovstva chce Pán Ježiš zapojiť aj každého z nás práve v tom, v čom sme dobrí, s čím máme skúsenosti. Buďme pripravení – na Jeho slovo – konať. Všimnime si aj peknú spoluprácu posádok dvoch lodí. Lovila len jedna, no na to, aby sa bohatý úlovok dostal šťastlivo na breh, bola nevyhnutná aj rýchla a ochotná pomoc tej druhej. Nehanbime sa prosiť o pomoc (keď je práce veľa) a buďme ochotní pridať sa, keď pomoc potrebujú iní! Všetko nech je na slávu Pánovu!
Modlitba: Pane Ježišu, žasneme nad tým, ako si spájal duchovnú službu – prácu – s tou fyzickou. Pomôž nám nasledovať Ťa v tom a aj pri práci sa riadiť Tvojím slovom. Amen.
Pieseň: ES 553
Autor: Jozef Budaj


Syn si ctí otca. Ak som teda otec, kde je úcta voči mne? Malachiáš 1,6

Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal: „Syn môj, choď dnes pracovať do vinice.“ Ale ten mu odpovedal: „Nechce sa mi.“ Neskôr to však oľutoval a šiel. Matúš 21,28-29


Rimanom 8,26-30 :: Modlíme sa za: Bardejov (Šz)