Zamyslenie na deň 14.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 5,12-16

12 Keď bol v ktoromsi meste, ajhľa, bol tam muž, úplne malomocný, a keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil Ho: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. 13 Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A malomocenstvo hneď odišlo od neho. 14 I rozkázal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom na svedectvo obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš. 15 Ale chýr o Ňom sa tým väčšmi šíril a schádzali sa veľké zástupy, aby Ho počúvali a aby uzdravoval ich choroby. 16 On sa však utiahol na púšť a modlil sa.


Správna prosba. Pán Ježiš sa stretol s veľkým množstvom chorých a vypočul si pritom veľké množstvo rôznych prosieb. Tá, s ktorou sa stretol u tohto malomocného, bola však výnimočná a jedinečná. Skúsme sa vžiť do situácie toho nešťastného muža so strašnou a nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom štádiu!. Ako by vyzerala naša prosba (na jeho mieste)? Jeho prosba je fascinujúca a svedčí o dvoch úžasných postojoch. 1. Veľká viera. On veril, že Pán Ježiš má moc uzdraviť ho, že je Mesiáš (klaňal sa Mu). 2. Uznanie Božej zvrchovanosti. Keby tento muž naliehavo prosil a dožadoval sa zmilovania a uzdravenia, vôbec by sme sa mu nečudovali. Preto musíme žasnúť nad jeho pokorným očakávaním vôle Božieho Syna v Jeho túžbe pomôcť. Aj v najťažšej životnej situácii s pevnou vierou postaviť Božiu zvrchovanú vôľu nad svoju prirodzenú túžbu po živote, zdraví – to je nádherný, ukážkový a nasledovaniahodný príklad. S akou vierou a s akým postojom srdca prichádzame v ťažkých situáciách k Božiemu Synovi, Pánovi Ježišovi, my?
Modlitba: Pane Ježišu, posilňuj, prosím, našu vieru v Teba, aby rástla a našu dôveru a úctu k Tvojej zvrchovanosti, aby sme prosbu „buď vôľa Tvoja” mysleli vážne. Amen.
Pieseň: ES 452
Autor: Jozef Budaj

Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami! Veď Hospodin je veľký Boh, veľký Kráľ. Žalm 95,2-3

Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. 1.Timoteovi 6,15-16


Efezanom 1,3-10 :: Modlíme sa za: Batizovce (Ta)