Zamyslenie na deň 12.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 4,38-44

38 Potom odobral sa zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. Šimonovu testinú trápila veľká horúčka. I prosili Ho, aby jej pomohol. 39 Zastal teda nad ňou, pohrozil horúčke, a tá prestala. A ona hneď vstala a posluhovala im. 40 Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k Nemu, a On kládol ruky na každého z nich a uzdravoval ich. 41 Aj zlí duchovia vychádzali z mnohých, kričali a volali: Ty si Syn Boží! Ale On im pohrozil a nedovolil im hovoriť; lebo vedeli, že On je Kristus. 42 Keď potom svitol deň, vyšiel a odobral sa na osamelé miesto. Ale zástupy Ho hľadali, prišli až k Nemu a zdržovali Ho, aby neodchádzal od nich. 43 On im však povedal: Musím zvestovať kráľovstvo Božie aj iným mestám; lebo to je mojím poslaním. 44 A kázaval po galilejských synagógach.


Slúžime? Tak, ako prichádza Pán Ježiš do synagógy – do spoločenstva, do zboru, prichádza (chce prísť) aj do domov – do domácností, do spoločenstva rodín. A aj tu sa stretáva s problémom – choroba, veľká horúčka. Ani našim rodinám sa nevyhýbajú problémy a choroby. Sú súčasťou tohto hriechom narušeného sveta. Tak trochu s úsmevom môžeme povedať, že vďaka tejto horúčke s istotou vieme, že učeník Pána Ježiša, Šimon/Peter bol ženatý – aj keď o jeho manželke nevieme vôbec nič. Aj naše choroby môžu mať v našich životoch svoje poslanie (aj dôležitejšie). Pri horúčke Šimonovej svokry bola zjavená uzdravujúca moc Pána Ježiša. Uzdravovania a vyháňanie démonov boli jedným zo sprievodných a poznávacích znakov mesiášstva Pána Ježiša. Ešte dôležitejším znakom však bolo zvestovanie Kráľovstva Božieho (v.43). Určite by sme sa tešili, keby s príchodom Pána Ježiša do našich rodín bola každá choroba a každý neduh odstránený. Nemusí to tak byť vždy. Je dobre si všimnúť, že opäť zdravá svokra ihneď slúži. Keď sme zdraví – slúžime, posluhujeme iným?
Modlitba: Pane Ježišu, zapáľ aj v nás túžbu po tom, aby sa Božie kráľovstvo šírilo a daj nám, prosím, ochotu k službe iným. Amen.
Pieseň: ES 549
Autor: Jozef Budaj


Ja pozbieram zvyšky svojho stáda zo všetkých krajín, kam som ich roztrúsil, a opäť ich privediem na ich pastvu, bude sa im dariť a rozmnožia sa. Jeremiáš 23,3

Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? Lukáš 15,4


1.Korintským 2,11-16 :: Modlíme sa za: Banská Štiavnica (Ho)