Zamyslenie na deň 12.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 9,1-18

1  Či nie som slobodný? Či nie som apoštol? Či som nevidel Ježiša, nášho Pána? Či vy nie ste moje dielo v Pánovi?   2  Ak iným aj nie som apoštolom, ale vám určite som, lebo vy ste pečaťou môjho apoštolstva v Pánovi.   3  Moja obrana pred tými, čo ma posudzujú, je táto:   4  Či nemáme právo jesť a piť?   5  Či nemáme právo brať so sebou sestru-ženu ako aj ostatní apoštolovia, aj bratia Pánovi, aj Kéfas?   6  Alebo či len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať?   7  Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto sadí vinicu, a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo, a nepožíva mlieko od stáda?   8  Či to hovorím (len) po ľudsky? Či to nehovorí aj zákon?   9  Veď je napísané v Mojžišovom zákone: Nezaviažeš volovi hubu, keď mláti! Či sa Boh stará (len) o voly?   10  Alebo či to nehovorí pre nás všetkých? Veď pre nás je napísané: Oráč má orať v nádeji a mlatec mlátiť v nádeji na podiel.   11  Keď sme my rozsievali medzi vami duchovné, či je takou veľkou vecou, keď žneme telesné?   12  Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie tým viac my? Ale my sme nepoužili toto právo; áno, všetko znášame, len aby sme neprekážali evanjeliu Kristovmu.   13  Či neviete, že tí, čo pri svätých veciach pracujú, zo svätých vecí aj jedia, a ktorí slúžia pri oltári, z oltára majú podiel?   14  Tak to nariadil aj Pán, aby z evanjelia žili tí, čo zvestujú evanjelium.   15  Ale ja som z toho nepoužil nič. Ani toto som nenapísal preto, aby sa pri mne tak dialo; lebo lepšie by mi bolo umrieť, než aby mi niekto zmaril túto chválu.   16  Lebo keď kážem evanjelium, to nie je chválou pre mňa, to je moja povinnosť; beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium.   17  Lebo mám odmenu (len vtedy), keď to činím dobrovoľne, ale ak nedobrovoľne, bolo mi to zverené len ako úrad.   18  Akú odmenu mám teda? Že keď kážem evanjelium, predkladám ho bezplatne, aby som nevyužil svoje právo pri evanjeliu.


Naša služba. V Korinte existovali ľudia, ktorí spochybňovali Pavlovu autoritu. Hovorili, že nepatrí k Dvanástim a že teda nie je apoštolom. Pavol však hovorí, že je nezávislý od ľudských autorít a že je apoštolom Pána Ježiša. Tento nárok zdôvodňuje dvomi skutočnosťami. Predovšetkým, že na svojej ceste do Damasku stretol vzkrieseného Pána, a potom sú dôkazom jeho apoštolstva samotní Korinťania. Pavlova snaha priniesla v Korinte viditeľné výsledky – zmenené životy dokazovali, ako ho Pán použil. Má naša viera vplyv na ostatných ľudí? Aj ty môžeš premieňať ľudské životy a pomáhať ostatným duchovne rásť, a to vtedy, ak sa úprimne zveríš do rúk Pánu Bohu, aby ťa mohol používať a ak Mu dovolíš, aby si z teba urobil účinný nástroj svedectva. Pavel hovorí aj o zrieknutí sa osobných práv. Mal právo na pohostinnosť, mohol sa oženiť, mal právo na mzdu za svoju prácu. On sa však týchto práv ochotne vzdal, aby získal čo najviac ľudí pre Krista. Ak sa zameriaš na to, aby si žil len pre svojho Pána, tvoje osobné práva stratia pre teba na dôležitosti a k slovu sa dostanú tvoje duchovné dary, ktorými ťa Boh obdaroval, aby si mohol slúžiť Jemu aj ľuďom. Aj dnes.
Autor: Andrea Lukačovská
Pieseň: ES 636


Neboj sa a nestrachuj! Józua 8,1

Bojuj dobrý boj viery. 1.Timoteovi 6,12


SKUTKY APOŠTOLOV 1,12-26 :: MODLÍME SA ZA: GEMERSKÉ TEPLICE (GE)