Zamyslenie na deň 11.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 8,7-13

7  Ale nie všetci majú toto poznanie; veď niektorí, zvyknutí na modly, až doteraz jedia z mäsa ako z obetovaného modlám a ich slabé svedomie sa poškvrňuje.   8  Ale pokrm nás nepribližuje k Bohu; ak nejeme, nič nestratíme, ak jeme, nič nezískame.   9  Len dbajte, aby táto naša sloboda nebola na pohoršenie slabým.   10  Lebo keď teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či jeho svedomie, ak je slabý, neposmelí sa, aby aj on jedol z obetovaného modlám?   11  Tak slabý zahynie pre tvoje poznanie, – brat, za ktorého umrel Kristus.   12  A keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi.   13  Preto: ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť mäso naveky, aby som brata nepohoršil.


Kresťanská sloboda. Človek má od narodenia rôzne záujmy. Často sa prispôsobujeme novej móde, aj kresťania. Napríklad tetovaním rôznej časti tela. Hoci tetovanie môže byť u niektorých ľudí obľúbené, kresťan by sa mal opýtať sám seba: Akú reakciu vyvolá moje tetovanie v okolí, kde žijem? Nebude sa to považovať za jeden z prejavov sveta? Každá sloboda má svoje hranice. „Všetko je mi dovolené, ale nie všetko prospešné.“ Apoštol Pavol slová z nášho textu adresuje veriacim, ktorí nemali zábrany jesť mäso obetované modlám. Mäso, ktoré sa dalo kúpiť na trhovisku, bolo symbolicky obetované modlám v jednom z mnohých pohanských chrámov. Zviera priviedli do chrámu a tam ho pri kultovom obrade pred modlou zabili. Potom si ho vzal mäsiar a mäso z neho predal. V Korinte boli ľudia, ktorí predtým slúžili modlám a mali s modlami veľa spoločného; teraz po svojom obrátení sa báli jesť mäso obetované modlám, báli sa, že je to modloslužba. Božiu priazeň a lepších kresťanov z nás neurobí jedenie, či nejedenie určitých jedál. Tetovanie alebo to, či som fajčiar alebo nefajčiar. No i keď týmto svojím konaním nič nezískam, je možné kvôli nim mnoho stratiť, a to vtedy, ak sa moje konanie stane kameňom úrazu pre druhých.
Autor: Andrea Lukačovská
Pieseň: ES 600


Ja som Hospodin, tvoj Záchranca a tvoj Vykupiteľ, Mocný Jákobov. Izaiáš 60,16

Ježiš chytil dieťaťu ruku a povedal mu: Talitha kumi! – to znamená v preklade: Dievča, hovorím ti, vstaň! A dievča hneď vstalo a chodilo. Marek 5,41-42


IZAIÁŠ 32,11-18 :: MODLÍME SA ZA: GEMERSKÁ POLOMA (GE)