Zamyslenie na deň 12.3.2023

3. nedeľa pôstna – OKULI
(Stále upieram oči na Hospodina. Žalmy 25,15)
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Lukáš 9,62


Lukáš 22,47-53

47 Kým to hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal. 48 Ježiš mu povedal: „Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“ 49 Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: „Pane, máme udrieť mečom?“ 50 A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51 Ale Ježiš povedal: „Prestaňte už!“ Potom sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. 52 Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: „Ako na zločinca ste na mňa vyšli s mečmi a kyjmi? 53 Denne som bol s vami v chráme a nevztiahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy.


Zrada pod rúškom lásky. Zrada sa začína dôverou a zradí vás ten, od koho to najmenej čakáte. Nepriateľova zrada vás neprekvapí. Zradiť môže len priateľ. Je to smutné, ale je to tak. Zrada má veľmi trpkú príchuť a veľmi to bolí, keď vás podrazí priateľ, životný partner, či kolega v práci. Čím je vzťah osobnejší, tým je zrada bolestnejšia. Judáš – učeník Pána Ježiša. Nikto spomedzi dvanástich netušil, že Judáš skrýva tajomstvo. Tajomstvo zrady. Judáš zradí a zraní. Nebol cudzí, nebol nepriateľ, teda aspoň sa tak tváril. Veď Judášova zrada prišla po umývaní nôh… Po tom, ako Ježiš preukázal učeníkom obrovský skutok lásky a umyl im nohy. A potom prišla zrada. Bozkom. Tým najintímnejším, najčistejším a príjemným Judáš zradil. A zrazu je všetka dôvera preč. Je rozbitá na márne kúsky. Prišla moc tmy. – – Z tmy nás však vyslobodzuje práve Ten, ktorý bol zradený – Ježiš. Tak, ako oslovuje Judáša menom, tak oslovuje aj nás; v každom z nás je kúsok Judáša. Sme hriešnici, a to nech nás vedie k Bohu a Jeho Synovi a k poznaniu, že aj ten najhorší stav, do ktorého sa môžeme dostať, premohol Ježiš na golgotskom kríži.

Modlitba: Láskavý nebeský Bože, prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami, hriešnymi ľuďmi a dávaj nám na každý deň nášho života silu, aby sme chápali zmýšľanie a konanie ľudí okolo nás. Nech máme dostatok sily byť láskaví. Amen.
Pieseň: ES 112
Autor: Karmen Želinská


Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk. 5.Mojžišova 30,9

Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa Jemu páči. Filipským 2,13


Lukáš 9,57-62 :: Efezským 5,1-2(3-7)8-9 :: 1.Kráľov 19,1-8(9-13a) :: Žalmy 10 :: Modlíme sa za: Kompas – tréningové centrum