Zamyslenie na deň 11.3.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 8,26-30

26 Takisto aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. 27 Ale ten, čo skúma srdcia, pozná zmýšľanie Ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. 28 Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. 29 Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. 30 A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.


Aj toto Božie Slovo nás pokoruje a pripomína nám, že kresťan nie je ten, kto sa má vždy dobre a na všetko vie hneď odpovedať. Aj v našich životoch sú chvíle, v ktorých strácame slová a cítime sa zlomení. Na rozdiel od sveta, nie sme v tom však sami. Boh skrze Svojho Ducha prichádza k nám, aby bol v tom s nami. Tak, ako my máme byť s týmto svetom a jeho trápením a prihovárať sa zaň, rovnako k nám prichádza Duch Svätý a prihovára sa za nás. Teda naše potešenie uprostred utrpenia je dvojaké – naše ľudské vedomie a poznanie nádeje a priama Božia prítomnosť v temnote, ktorou prechádzame. Je dobré vedieť, že naša cesta má cieľ a je dobré vedieť aj to, že na tejto ceste nekráčame sami, ale je s nami Boh. To je výhoda nás, veriacich ľudí. Nie dokonalý a bezproblémový život, ale tieto dve veci, ktoré ostatní nemajú. Potešujme sa tým bez ohľadu na to, čím všetkým v živote prechádzame a najmä: nenechávajme si to iba pre seba.

Modlitba: Pane, ďakujeme Ti, že nám dávaš Svojho Ducha, aby sa prihováral za nás a bol s nami, keď je nám ťažko. Je to úžasná milosť. Daj ju, prosíme Ťa, spoznať aj ostatným ľuďom. Amen.
Pieseň: ES 520
Autor: Ondrej Majling


Mojžiš povedal: Pozrite, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: Ak budete poslúchať prikázania Hospodina, vášho Boha, ktoré vám dnes predkladám, získate požehnanie. Ak však nebudete poslúchať prikázania Hospodina, vášho Boha, stihne vás kliatba. 5.Mojžišova 11,26-28

Ježiš hovorí: Ak budete zachovávať Moje prikázania, zostanete v Mojej láske. Ján 15,10


Galatským 2,16-21 :: Modlíme sa za: Chmeľovec (ŠZS)