Zamyslenie na deň 13.3.2023

Rímskym 8,31-39

31 Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 32 Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? 33 Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. 34 Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. 35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. 37 Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. 38 Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, 39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.


Opätuj lásku! Pán Boh ťa miluje bez podmienok. Je až neuveriteľné, že Boh taký naozaj je: Dobrý. Milujúci. Od Jeho lásky k tebe ťa nič nemôže odlúčiť. Obetoval za teba veľa, aj to najcennejšie – vlastného Syna, Ježiša Krista. A Kristus teraz vzkriesený sedí po pravici Otca. Máš veľkú príležitosť opätovať Mu lásku a povedať Mu svoje „Áno!“ Ak si sa už rozhodol žiť život s Ježišom, každý deň by mal byť evidenciou tvojich rozhodnutí nasledovať Krista. Ak si v Kristovi, si blízko Bohu, „sedíš“ po pravici Otca. Ale ako si otočený? Stále tvárou v tvár? Alebo niekedy aj bokom, či dokonca niekedy chrbtom? Ak skutočne miluješ Ježiša, snaž sa hľadať Jeho cesty, nie svoje, Jeho vôľu, nie vlastné túžby! Ak si prijal Jeho lásku, opätuj Mu lásku a z vďačnosti buď na Jeho cestách, v službe Jemu. Kiežby sme všetci nasledovníci Krista mohli opätovať aj vyhlásenie, že nás nič nemôže odlúčiť od milovania Ježiša!

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem za Tvoju obeť a lásku ku mne. Prosím Ťa, daj aby boli moja viera aj moje nasledovanie Teba ochotné podstúpiť obete a aby som svojím životom dokazoval, že som sa rozhodol Teba milovať. Amen.
Pieseň: ES 460
Autor: Ján Šimočko


Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa Svojej vôle. Žalmy 115,2-3

Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie. Skutky apoštolov 17,30


Lukáš 14,(25.26)27-33(34-35) :: Modlíme sa za: Chminianske Jakubovany (ŠZS)